Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 228 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-23
Data wydania:2004-02-18
Data wejscia w życie:2004-02-23
Data obowiązywania:2004-02-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 228 z 2004


228

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) zarządza się, co następuje: §

1. Liczbę stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym ustala się na 50, w tym 4 stanowiska wiceprezesów. §

2. Liczba stanowisk sędziowskich, o których mowa w § 1, obejmuje stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 228 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 232 z 20042004-02-23

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 231 z 20042004-02-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 230 z 20042004-02-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 229 z 20042004-02-23

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym oraz liczby Prezesów

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 227 z 20042004-02-23

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie wysokości diet dla członków Krajowej Rady Sądownictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 226 z 20042004-02-23

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniająca ustawę o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 225 z 20042004-02-23

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.