Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 16 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnej ilości biokomponentów wprowadzanych do obrotu w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych w 2004 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-12
Data wydania:2004-01-10
Data wejscia w życie:2004-01-12
Data obowiązywania:2004-01-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 16 z 2004


16

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnej ilości biokomponentów wprowadzanych do obrotu w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych w 2004 r. Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się w załączniku do rozporządzenia minimalną ilość poszczególnych biokomponentów, jaką ma obowiązek wprowadzić do obrotu producent w paliwach w 2004 r. ciekłych lub biopaliwach ciekłych

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Dziennik Ustaw Nr 3                — 74 —                Poz. 16


Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2004 r. (poz. 16)

MINIMALNA ILOÂå POSZCZEGÓLNYCH BIOKOMPONENTÓW, JAKĄ MA OBOWIĄZEK WPROWADZIå DO OBROTU PRODUCENT W PALIWACH CIEKŁYCH LUB BIOPALIWACH CIEKŁYCH W 2004 R.

Lp. 1 2

Biokomponenty Ester w oleju napędowym Bioetanol, w tym bioetanol zawarty w eterze etylo-tert-butylowym2) lub eterze etylo-tert-amylowym3) a) do dnia 30 września 2004 r. b) w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2004 r.

Minimalna ilość biokomponentów1) 0,11

1,60 2,40

1)

Minimalna ilość biokomponentów jest określona w ułamku objętościowym wyrażonym w procentach ogólnej ilości wprowadzanych do obrotu paliw ciekłych.

2) Objętość bioetanolu zawartego w eterze etylo-tert-butylowym wynosi 47 %.

3) Objętość bioetanolu zawartego w eterze etylo-tert-amylowym wynosi 40 %.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 16 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 20 z 20042004-01-12

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 19 z 20042004-01-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać szklane przyrządy pomiarowe

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 18 z 20042004-01-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 17 z 20042004-01-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-18 poz. 1856

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-12 poz. 1160

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2004 r. sygn. akt K 33/03

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-10 poz. 1819

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów do sprzedaży biopaliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-14 poz. 21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-09 poz. 12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie określenia akredytowanych jednostek certyfikujących oraz akredytowanych laboratoriów badawczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.