Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 374 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2004 r. sygn. akt K 54/02

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-12
Data wydania:2004-02-24
Data wejscia w życie:2004-03-12
Data obowiązywania:2004-03-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 374 z 2004


374

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 24 lutego 2004 r. sygn. akt K 54/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Mazurkiewicz — przewodniczący, Andrzej Mączyński — sprawozdawca, Jerzy Stępień, Mirosław Wyrzykowski, Marian Zdyb,

protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 24 lutego 2004 r., wniosku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o zbadanie zgodności:

Dziennik Ustaw Nr 40                — 2268 —                Poz. 374


1) art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1146) z art. 66 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 87 Konstytucji;

2) art. 1 pkt 28 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 65 ust. 5 Konstytucji;

3) art. 2 pkt 1 i 5 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 i art. 32 Konstytucji;

4) art. 3 pkt 1 i 6 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 12 Konstytucji;

5) art. 6 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 Konstytucji, orzeka:

1. Art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1146) nie jest niezgodny z art. 66 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 1 pkt 28 ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 65 ust. 5 Konstytucji.

3. Art. 2 pkt 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

4. Art. 2 pkt 5 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim stosuje się do pracowników, którzy do dnia 1 lipca 2003 r. przepracowali łącznie 20 i więcej lat, a ich stosunek pracy istniejący w tym dniu nawiązany został między 1 lipca 2001 r. a 28 sierpnia 2002 r.: a) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji przez to, że narusza zasadę ochrony zaufania do państwa i prawa, b) nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji.

5. Art. 3 pkt 1 i 6 ustawy powołanej w punkcie 1 nie są niezgodne z art. 12 Konstytucji.

6. Art. 6 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 Konstytucji. Marek Mazurkiewicz Andrzej Mączyński Mirosław Wyrzykowski Jerzy Stępień Marian Zdyb

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 374 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 373 z 20042004-03-12

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 372 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 371 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 370 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 369 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za ocenę i pobieranie próbek do oceny materiału siewnego

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 368 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie stawek opłat za złożenie wniosku o dokonanie wpisu odmiany do krajowego rejestru, badanie odrębności, wyrównania i trwałości lub wartości gospodarczej odmiany, wpis do krajowego rejestru i utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze, złożenie wniosku o przedłużenie okresu wpisu

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 367 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie próbek do oceny tożsamości odmianowej

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 366 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie udzielania żołnierzom zawodowym zezwoleń na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 365 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 364 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 363 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie dodatkowego kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych zbóż z zagranicy

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 362 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 361 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 360 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 359 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 358 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 357 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Łaskarzew w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 356 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 355 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 354 z 20042004-03-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.