Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 375 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-12
Data wydania:2003-06-03
Data wejscia w życie:2003-10-21
Data obowiązywania:2004-03-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 375 z 2004


Strona 1 z 14

Dziennik Ustaw Nr 41                — 2270 —                Poz. 375


375

TRAKTAT WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 20 grudnia 1996 r. został sporządzony w Genewie Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, w następującym brzmieniu: Przekład TRAKTAT WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach

Spis treści Preambuła Rozdział I: Postanowienia ogólne Artykuł 1: Stosunek do innych konwencji Artykuł 2: Definicje Artykuł 3: Osoby objęte ochroną przez Traktat Artykuł 4: Traktowanie narodowe Rozdział II: Prawa artystów wykonawców Artykuł 5: Prawa osobiste artystów wykonawców Artykuł 6: Prawa majątkowe artystów wykonawców do ich nieutrwalonych artystycznych wykonań Artykuł 7: Prawo zwielokrotnienia Artykuł 8: Prawo wprowadzania do obrotu Artykuł 9: Prawo najmu Artykuł 10: Prawo publicznego udostępniania utrwalonych artystycznych wykonań Rozdział III: Prawa producentów fonogramów Artykuł 11: Prawo zwielokrotnienia Artykuł 12: Prawo wprowadzenia do obrotu Artykuł 13: Prawo najmu Artykuł 14: Prawo publicznego udostępniania fonogramów Rozdział IV: Postanowienia wspólne Artykuł 15: Prawo do wynagrodzenia za nadania i komunikowanie publiczności Artykuł 16: Ograniczenia i wyjątki Artykuł 17: Czas trwania ochrony Artykuł 18: Zobowiązania dotyczące środków technicznych Artykuł 19: Zobowiązania dotyczące informacji o zarządzaniu prawami Artykuł 20: Wymogi formalne Artykuł 21: Zastrzeżenia Artykuł 22: Zastosowanie Artykuł 23: Dochodzenie i egzekwowanie praw

WIPO Performances and Phonograms Treaty

Ta b l e o f c o n t e n t s Preamble Chapter I: General Provisions Article 1: Relation to Other Conventions Article 2: Definitions Article 3: Beneficiaries of Protection under this Treaty Article 4: National Treatment Chapter II: Rights of Performers Article 5: Moral Rights of Performers Article 6: Economic Rights of Performers in their Unfixed Performances Article 7: Right of Reproduction Article 8: Right of Distribution Article 9: Right of Rental Article 10: Right of Making Available of Fixed Performances Chapter III: Rights of Producers of Phonograms Article 11: Right of Reproduction Article 12: Right of Distribution Article 13: Right of Rental Article 14: Right of Making Available of Phonograms Chapter IV: Common Provisions Article 15: Right to Remuneration for Communication to the Public Article 16: Limitations and Exceptions Article 17: Term of Protection Article 18: Obligations concerning Technological Measures Article 19: Obligations concerning Rights Management Information Article 20: Formalities Article 21: Reservations Article 22: Application in Time Article 23: Provisions on Enforcement of Rights Broadcasting and

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 375 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 385 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 384 z 20042004-03-12

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003-2006, podpisanym w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 383 z 20042004-03-12

  Program realizacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003-2006, podpisany w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 382 z 20042004-03-12

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 września 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael, podpisanego w Warszawie dnia 27 czerwca 1997 r., zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisaną w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 381 z 20042004-03-12

  Protokół podpisany w Warszawie dnia 27 czerwca 1997 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisaną w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 380 z 20042004-03-12

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, podpisanej w Helsinkach dnia 4 listopada 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 379 z 20042004-03-12

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, podpisana w Helsinkach dnia 4 listopada 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 378 z 20042004-03-12

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 377 z 20042004-03-12

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, podpisana w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 376 z 20042004-03-12

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2010-02-04 nr 32 poz. 1

  Informacje o terminie wejścia w życie Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim oraz Traktatu Światowej Organizacji (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 376

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-10 poz. 715

  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 1996 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-28 poz. 111

  Dokument Poprawek do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. i poprawionych przez Konferencję Pełnomocników w Kyoto dnia 14 października 1994 r. sporządzony w Minneapolis dnia 6 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-18 poz. 1473

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji warunków pracy i życia marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 22 października 1996 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.