Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 411 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2004 r. sygn. akt K 29/03

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-16
Data wydania:2004-03-03
Data wejscia w życie:2004-03-16
Data obowiązywania:2004-03-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 411 z 2004


411

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 3 marca 2004 r. sygn. akt K 29/03 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Zdyb — przewodniczący, Adam Jamróz, Marek Safjan — sprawozdawca, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy, Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 3 marca 2004 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345, ze zm.) z art. 77 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji,

Dziennik Ustaw Nr 43 orzeka:                — 2400 —                Poz. 411


Art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z 1983 r. Nr 16, poz. 79, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877) jest

niezgodny z art. 77 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 77 ust. 2 Konstytucji. Marian Zdyb Adam Jamróz Jerzy Stępień Marek Safjan Bohdan Zdziennicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 411 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 412 z 20042004-03-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 marca 2004 r. sygn. akt SK 23/03

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 410 z 20042004-03-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 marca 2004 r. sygn. akt SK 53/03

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 409 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 408 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 407 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 406 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 405 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 404 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 403 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu środków żywienia zwierząt zawierających białko zwierzęce

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 402 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego planu i zakresu programu wymiany przedstawicieli upoważnionych do dokonywania weterynaryjnej kontroli granicznej na terytoriach państw Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 401 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 400 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy składów celnych, w których mogą być składowane produkty podlegające kontroli weterynaryjnej niespełniające wymagań określonych w prawie Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 399 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 398 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 397 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 396 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 395 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 394 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 393 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 392 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2004/2005

porady prawne online

Porady prawne

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Zbycie lokalu a przyjęcie w poczet członków

  Nabyłem na licytacji 01.04.2004 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Czy w światłe wyroku TK z 30.03.2004 roku mam obowiązek ubiegać się o członkostwo (...)

 • Obliczenie terminu na wniesienie kasacji

  Dostałem postanowienie sądu Okręgowego oddalającego zażalenie w dniu 05 lutego 2004 r. Zostałem pouczony o możliwości złożenia kasacji w terminie miesiąca. Jak (...)

 • Odszkodowanie od komornika a kasacja

  Na postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (w postępowaniu egzekucyjnym) złożyłem zażalenie. Sąd oddalił zażalenie. Wcześniej składana była (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.