Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 462 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Żórawina oraz Wójta Gminy Żórawina w województwie dolnośląskim

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-25
Data wydania:2004-03-23
Data wejscia w życie:2004-03-25
Data obowiązywania:2004-03-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 462 z 2004


462

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy ˚órawina oraz Wójta Gminy ˚órawina w województwie dolnośląskim Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje: §

1. Zarządza się przeprowadzenie przedtermino-

wych wyborów do Rady Gminy ˚órawina oraz Wójta

Gminy ˚órawina w województwie dolnośląskim

Dziennik Ustaw Nr 48                — 2747 —                Poz. 462


Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. (poz. 462)

KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynności wyborczej 1

Treść czynności wyborczej 2

w dniu wejścia w życie rozporządzenia — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy ˚órawina oraz Wójta Gminy ˚órawina w województwie dolnośląskim do 1 kwietnia 2004 r. — podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody, w formie obwieszczenia, w sprawie ustalenia liczby radnych oraz ogłoszenie zarządzenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o: a) okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, b) liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu, c) siedzibie gminnej komisji wyborczej — powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej — zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania: a) list kandydatów na radnych, b) kandydatów na wójta — składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia — powołanie obwodowych komisji wyborczych, — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych — rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia — podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej: a) zawierającego informacje o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnym oznaczeniem kandydatury nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popierającej kandydata, b) o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat — sporządzenie spisu wyborców — zakończenie kampanii wyborczej — przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców — przeprowadzenie głosowania

do 6 kwietnia 2004 r.

do 8 kwietnia 2004 r. do 14 kwietnia 2004 r. (do godz. 2400)

do 16 kwietnia 2004 r.

do 19 kwietnia 2004 r.

od 21 kwietnia 2004 r. do 23 kwietnia 2004 r.

do 26 kwietnia 2004 r. 30 kwietnia 2004 r. o godz. 2400 1 maja 2004 r. 2 maja 2004 r. godz. 600—2000

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 462 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 461 z 20042004-03-25

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 460 z 20042004-03-25

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 459 z 20042004-03-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1951

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Polanka Wielka w województwie małopolskim.

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-22 poz. 1614

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Bojadła w województwie lubuskim

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-24 poz. 581

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lewin Kłodzki w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-14 poz. 22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Brudzew w województwie wielkopolskim

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-13 poz. 1787

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Michałowice w województwie małopolskim.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.