Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 734 z 2004 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-24
Data wydania:2004-04-15
Data wejscia w życie:2004-05-09
Data obowiązywania:2004-04-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 734 z 2004 - Strona 2


Strona 2 z 2

Dziennik Ustaw Nr 78                — 4725 —                Poz. 734


4. Wymagania, jakim powinno odpowiadać gospodarowanie numeracją AUS:

1) numery AUS przydziela się operatorowi stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej lub innej sieci współpracującej ze stacjonarną publiczną siecią telefoniczną;

2) numery AUS mogą być przydzielane i udostępniane jedynie dla usług świadczonych całodobowo.

5. Wymagania, jakim powinno odpowiadać gospodarowanie numeracją NDS:

1) operatorowi, który na podstawie zezwolenia telekomunikacyjnego świadczy na obszarze całego kraju usługi w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych, przydziela się 4-cyfrowy lub 5-cyfrowy numer NDS;

2) operatorowi, który na podstawie zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej świadczy na obszarze całego kraju usługi w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych, wykorzystując infrastrukturę telekomunikacyjną uprawnionych operatorów, przydziela się 5-cyfrowy numer NDS.

6. Wymagania, jakim powinno odpowiadać gospodarowanie numeracją NDSI:

1) operatorowi uprawnionemu do świadczenia usługi zapewnienia dostępu do sieci teleinformatycznych, w tym do Internetu, świadczonej za pomocą

łączy komutowanych w sieciach uprawnionych operatorów, przydziela się nie więcej niż dwa numery NDSI, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) operatorowi, o którym mowa w pkt 1, mogą być przydzielone dodatkowe numery NDSI, w szczególności dla: a) świadczenia usług telekomunikacyjnych wymagających oddzielnych wiązek łączy do sieci tego operatora, b) świadczenia usług telekomunikacyjnych zaliczanych i rozliczanych odmiennie od innych usług.

7. Wymagania, jakim powinno odpowiadać gospodarowanie numeracją NDIN:

1) numeracja NDIN jest przydzielana operatorom eksploatującym publiczne sieci telefoniczne na podstawie zezwolenia telekomunikacyjnego obejmującego obszar całego kraju;

2) minimalny przydzielony blok numerów NDIN powinien składać się z 1 000 NN o tych samych cyfrach ABSPQM;

3) przydzielone numery NDIN powinny stanowić wielokrotność minimalnego bloku numerów.

8. Cofnięcie przydziału numeracji może dotyczyć minimalnych bloków określonych w zasadach przydziału dla odpowiedniego rodzaju numeracji lub ich wielokrotności.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 734 z 2004 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 736 z 20042004-04-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie służby informacji lotniczej oraz szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 735 z 20042004-04-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 733 z 20042004-04-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 732 z 20042004-04-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-16 poz. 811

  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych

 • Komunikat UE z 2007-12-17 nr 306 poz. 195

  — Załącznik — Tabele ekwiwalencyjne, o których mowa w artykule 2 Protokołu nr 1 zmieniającego protokoły dołączone do Traktatu o Unii Europejskiej, (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-04 poz. 358

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych kryteriów ustalania udziału operatora w rynku usługi telekomunikacyjnej oraz sposobu określania tego udziału.

 • Komunikat UE z 2007-12-17 nr 306 poz. 202

  ZAŁĄCZNIK

 • Legislacja UE z 2004-11-25 nr 349 poz. 32

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.