Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 736 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie służby informacji lotniczej oraz szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-24
Data wydania:2004-04-15
Data wejscia w życie:2004-05-09
Data obowiązywania:2004-04-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 736 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 78                — 4755 —                Poz. 736


736

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie służby informacji lotniczej oraz szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej Na podstawie art. 132 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje: § 1.1. Sposób i warunki zapewniania służby informacji lotniczej, w tym szczegółowe zasady dotyczące przygotowania i dostarczania danych do opracowania i publikacji map lotniczych i innych wydawnictw służby informacji lotniczej określa załącznik nr 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, ————————

1)

poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701), zwanej dalej „Konwencją”.

2. Sposób i warunki udostępniania i rozpowszechniania przez organy służby informacji lotniczej map lotniczych i innych wydawnictw tej służby oraz zasady współdziałania służby informacji lotniczej z zarządzającymi lotniskami określa załącznik nr 15 do Konwencji. §

2. Wymagania, którym powinny odpowiadać mapy lotnicze i inne wydawnictwa służby informacji lotniczej, określa załącznik nr 4 do Konwencji. §

3. Szczegółowe zasady działania telekomunikacji lotniczej określa załącznik nr 10 do Konwencji. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 736 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 735 z 20042004-04-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 734 z 20042004-04-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 733 z 20042004-04-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 732 z 20042004-04-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Normy ubytków paliw

  Prowadzę sprzedaż detaliczną paliw. Po sporządzeniu spisu kontrolnego wystąpiły różnice ilościowe. Jakie są dopuszczalne ubytki paliw przy sprzedaży detalicznej?

 • Wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego

  Czy jest gdzieś zapisane od czego zależy wysokość wynagrodzenia inspektora nadzoru przy danej budowie?

 • Powrót policjanta do służby

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie informacji w sprawie dotyczącej funkcjonariuszy Policji ponownie zwolnionych ze służby na podstawie art. 41 ust. 3 w związku (...)

 • Ekwiwalent dla pracownika powołanego do wojska

  Czy pracownikowi, którego powołano do regularnej służby wojskowej należy się oprócz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 14-dniowa (lub jakakolwiek) odprawa wojskowa?

 • Dodatkowe zatrudnienie urzędnika skarbowego

  Chciałbym się zapytać jak wygląda kwestia dodatkowej pracy. Tzn. jestem zatrudniony w niepełnym wymiarze etatu w urzędzie skarbowym, mam możliwość dostania dodatkowej (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-04 poz. 1177

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-10 poz. 478

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie służby informacji lotniczej

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-04 poz. 624

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-10 poz. 479

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

 • Legislacja UE z 2007-07-04 nr 174 poz. 27

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewnienia służb nawigacji lotniczej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.