Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 740 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-26
Data wydania:2004-04-16
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-04-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 740 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 80                — 5030 —                Poz. 740


740

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568, Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 69, poz. 624) zarządza się, co następuje: §

1. Upoważnia się:

1) Krajową Radę Doradców Podatkowych do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego;

2) Komisję Papierów Wartościowych i Giełd do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów: ———————

1)

a) maklera papierów wartościowych, b) maklera giełd towarowych, c) doradcy inwestycyjnego;

3) Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 129, poz. 1106). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej — finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 740 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 742 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 741 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 739 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wykonanie orzeczenia z ETE.

  Art. 1153(1) kpc mówi o konieczności nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu sądu państwa UE zaopatrzonemu w zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. Rozporządzenie (...)

 • Import spoza Unii Europejskiej

  Mam zamiar zakupić towar w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, a następnie odsprzedać go firmie znajdującej się w kraju Unii (bez VAT). Czy w takim przypadku będę (...)

 • Zawody, których wykonywanie wymaga niekaralności

  Z jakiej ustawy mogę się dowiedzieć, wykonywanie których zawodów nie jest możliwe w przypadku figurowania w Krajowym Rejestrze Karnym?

 • Osoby zagraniczne a prowadzenie działalności gospodarczej

  Kim są osoby zagraniczne według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej? Czy mogą one prowadzić działalność w takiej formie jak pozostałe podmioty?

 • Wjazd cudzoziemca na terytorium RP

  Czy żona Brytyjczyka, która ma obywatelstwo japońskie, korzysta z prawa pobytu w Polsce razem z mężem? Na podstawie jakiego dokumentu może wjechać do Polski mąż, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-20 poz. 1612

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1054

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w górniczych zawodach regulowanych

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-03 poz. 1352

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-25 poz. 821

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wskazania ośrodka informacji właściwego do informowania w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych oraz ustalenia szczegółowego zakresu zadań ośrodka

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-09 poz. 16


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.