Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 769 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-27
Data wydania:2004-04-15
Data wejscia w życie:2004-05-12
Data obowiązywania:2004-04-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 769 z 2004


769

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego Na podstawie art. 23 § 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z 2002 r. Nr 41, poz. 365 oraz z 2003 r. Nr 229, poz. 2277) zarządza się, co następuje: §

1. Obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego nie podlegają następujące rodzaje statków stanowiących polską własność, jeżeli nie uprawiają żeglugi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

————————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz.1359 i Nr 232, poz. 2322).

1) bez napędu mechanicznego;

2) z napędem mechanicznym, o długości całkowitej do 15 metrów. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

————————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność nie podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego (Dz. U. Nr 130, poz. 871), które na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1546) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 769 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 776 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 775 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 774 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 773 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania opakowań niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 772 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 771 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 770 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 768 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 767 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru rejestrów zawierających dane dotyczące zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Wykreślenie wpisu z rejestru zastawów

  Dwukrotnie składałem wniosek o wykreślenie z rejestru zastawów (jako zastawnik). W pierwszym przypadku sąd wykreślił zastawcę i przedmiot z rejestru w drugim wezwał (...)

 • Brak zgłoszenia aktualizacyjnego do KRS

  Jakie są konsekwencje nie złożenia do KRS wniosku o wykreślenie informacji o jedynym akcjonariuszu spółki w przypadku zbycia przez jedynego akcjonariusza symbolicznej (...)

 • Data przystąpienia wspólnika do spółki

  Aktem notarialnym z dnia 7 maja przystąpił do spółki komandytowej trzeci wspólnik - komplementariusz. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił 21 czerwca. Data (...)

 • Konsekwencje braku wpisu do KRS

  Proszę odpowiedzieć, czy w przypadku braku wpisu działalności do Krajowego Rejestru Sądowego można ukarać mandatem karnym, czy powiadomić Urząd Skarbowy lub inne (...)

 • Moment ustanowienia zastawu rejestrowego

  Do ustanowienia zastawu rejestrowego konieczna jest umowa zastawnicza i skuteczne wniesienie wniosku do sądu. Od którego momentu rzecz jest obciążona zastawem z jego skutkami (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1074

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich

 • Komunikat UE z 2007-06-28 nr 143 poz. 5

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 280/06/COL z dnia 4 października 2006 r. o niewnoszeniu zastrzeżeń wobec proponowanych zmian w norweskich programach (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

 • Komunikat UE z 2007-10-25 nr 250 poz. 26

  Program obniżenia emisji tlenku azotu pochodzących ze statków wpisanych do Norweskiego Rejestru Statków (NOR) — Zestawienie informacji

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-14 poz. 679

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.