Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 786 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-27
Data wydania:2004-04-21
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-04-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 786 z 2004


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 84                — 5406 —                Poz. 786


786

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 105 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się wzór zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku od towarów ———————

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabytego środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który ma być dopuszczony do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. Minister Finansów: w z. E. Mucha

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 786 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 795 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 794 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w niektórych jednostkach publicznej służby krwi

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 793 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 792 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 791 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 790 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru miesięcznego raportu połowowego

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 789 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 788 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 787 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu głównych dróg tranzytowych, po których za jednokrotny przejazd niektórych pojazdów przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy są obowiązani do uiszczania opłaty dodatkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 785 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 784 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 783 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 782 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 781 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 780 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 779 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 778 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania kredytu na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 777 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie środków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych

porady prawne online

Porady prawne

 • Rejestracja samochodu kupionego za granicą

  Kupiłem używany środek transportu - samochód specjalistyczny do przewozu zwierząt. Zakupiłem go we Włoszech, posiadam dwie faktury - na samochód i przyczepę. Faktura (...)

 • Wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów

  Polski przedsiębiorca dokonał importu towarów na terytorium Niemiec, płacąc tamtejszy podatek VAT z tytułu importu. Następnie przewiózł te towary do Polski, gdzie (...)

 • Usługa transportowa na terenie Unii

  Firma ze Szwajcarii zleca polskiej firmie wykonanie usługi transportowej na trasie Polska-Niemcy. Firma szwajcarska nie posiada NIP-u unijnego. Gdzie powstaje obowiązek (...)

 • Import spoza Unii Europejskiej

  Mam zamiar zakupić towar w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, a następnie odsprzedać go firmie znajdującej się w kraju Unii (bez VAT). Czy w takim przypadku będę (...)

 • Dokonywanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT)

  Jakie wymogi dokumentacyjne musi spełnić podatnik, który ma zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT)?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-10 poz. 777

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 785

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-10 poz. 781

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 783

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-06 poz. 767

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.