Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 838 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-29
Data wydania:2004-04-26
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-04-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 838 z 2004


Strona 1 z 5
838

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się wzory:

1) znaku informującego podróżnych, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) imiennego dokumentu stanowiącego podstawę do dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym, zapłaconego przy nabyciu towarów, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia. ———————

1)

§

2. W okresie do dnia 30 czerwca 2004 r. mogą być stosowane imienne dokumenty będące podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów (Dz. U. Nr 54, poz. 473 i Nr 223, poz. 1871). §

3. W okresie do dnia 31 sierpnia 2004 r. do potwierdzania wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty może być stosowany stempel zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w §

2. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. Minister Finansów: w z. E. Mucha

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

Dziennik Ustaw Nr 88                — 5702 —                Poz. 838


Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. (poz. 838)

Załącznik nr 1

WZÓR ZNAKU DO OZNACZANIA PUNKTÓW SPRZEDA˚Y TOWARÓW, INFORMUJĄCEGO PODRÓ˚NYCH O MO˚LIWOÂCI ZAKUPU TOWARÓW, OD KTÓRYCH PRZYSŁUGUJE ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Opis: Znak wykonany jest w formie naklejki samoprzylepnej o wymiarach 140x120 mm. Tło: kolor biały. Ramka: kolor zielony; szerokość 5 mm. Litery: kolor czarny; wysokość liter w wyrazach „ZWROT VAT” i „TAX FREE” — 15 mm, a w wyrazach „DLA PODRÓ˚NYCH” i „FOR TOURISTS” — 7 mm.

Załącznik nr 2

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 838 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 843 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 842 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 841 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 840 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru legitymacji i oznaki służbowej inspektoratów rybołówstwa morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 839 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Stawka 0% VAT przy eksporcie i WDT

  Czy sprzedając towar np. do Rosji, Bułgarii i innych krajów nie należących do UE stawka podatku VAT na fakturze jest 22%, czy 0%? Towar został zakupiony w Niemczech (...)

 • Dokumentacja eksportu dla celów VAT

  Zwracam się uprzejmie z prośbą o pomoc w ustaleniu jakie dokumenty są obecnie wymagane w przypadku eksportu towarów do krajów spoza Unii. Do maja br. otrzymywaliśmy (...)

 • Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

  Osoby fizyczne planują zawiązać spółkę z o.o., będzie to firma handlowa. 100% sprzedaży będzie to eksport do krajów byłego Związku Radzieckiego (głównie Ukraina, (...)

 • Wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów

  Polski przedsiębiorca dokonał importu towarów na terytorium Niemiec, płacąc tamtejszy podatek VAT z tytułu importu. Następnie przewiózł te towary do Polski, gdzie (...)

 • Nieodpłatne przekazanie towarów a WDT

  Spółka wysłała nieodpłatnie towary do kontrahenta z UE - podatnika (płatnika) VAT UE. Jak taką dostawę wykazać w deklaracjach? Jaką stawkę VAT zastosować i jaką (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-15 poz. 360

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-21 poz. 1871

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów.

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-30 poz. 361

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-13 poz. 473

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informacyjnego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 780

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.