Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - Strona 10

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-23
Data wydania:2004-01-06
Data wejscia w życie:2004-01-31
Data obowiązywania:2004-01-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - Strona 10


Strona 10 z 19

Dziennik Ustaw Nr 9 1 2                — 348 — 3 Ranitydyny chlorowodorek — Laktony: — — Pozostałe laktony: — — — Pozostałe Lowastatyna Simvastatyna — Pozostałe: — — Pozostałe: — — — Pozostałe acetale cykliczne i półacetale wewnętrzne, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne Glukonolaktobionian wapnia Laktobionian wapnia — — — Pozostałe Amiodaronu chlorowodorek Bromowodorek citalopramu Doksepiny chlorowodorek Izosorbidu5monoazotan Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(ami) azotu: — Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy (nawet uwodorniony): — — Fenazon (antypiryna) i jego pochodne: — — — Propyfenazon (INN) — — — Pozostałe Amidopiryna Metamizolu sól sodowa — — Pozostałe: — — — Fenylobutazon (INN) — — — Pozostałe 3amino4pirazolonitryl 4amino1methyl3propylpyrazole5carboxamide — Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień imidazolowy (nawet uwodorniony): — — Hydantoina i jej pochodne Furagina — — Pozostałe: — — — Pozostałe 2Metylo5nitroimidazol Losartan potasu Ondansetron — Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirydynowy (nawet uwodorniony): — — Pirydyna i jej sole Pirydyna — — Pozostałe: — — — Pozostałe 4(2chlorofenylo)3etoksykarbonylo5metoksykarbonylo6metylo2(2ftalimidoetoksymetylo)1,4dihydropirydyna Amlodypina substancja Amlodypiny benzenosulfonian Amlodypiny chlorowodorek Chlorowodorek kwasu 3pirydylooctowego Cyzapryd Cyzaprydu jednowodzian Isoniazyd Loratadyna Nitrendypina Pantoprazolan sodu Pikolinian chromu Pyritinolu dwuchlorowodorek 4                Poz. 70


090088 ex 2932 19 00 0 2932 29 2932 29 80 0 090089 ex 2932 29 80 0 090090 ex 2932 29 80 0 2932 99 2932 99 70 0

33 000 kg

1 047 kg 517 kg

090091 ex 2932 090092 ex 2932 2932 99 090093 ex 2932 090094 ex 2932 090095 ex 2932 090096 ex 2932 2933 2933 11 090097 2933 11 2933 11 090098 ex 2933 090099 ex 2933 2933 19 090100 2933 19 2933 19 090101 ex 2933 090102 ex 2933 2933 21 090103 ex 2933 2933 29 2933 29 090104 ex 2933 090105 ex 2933 090106 ex 2933 2933 31 090107 ex 2933 2933 39 2933 39 090108 ex 2933 090110 090111 090112 090113 090114 090115 090116 090117 090118 090119 090120 090121 ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933

99 99 85 99 99 99 99

70 70 0 85 85 85 85

0 0 0 0 0 0

1 250 kg 25 000 kg 2 500 35 120 5 000 kg kg kg kg

10 90 11 11 10 90 19 19

0 0 90 0 90 0 0 0 90 0 90 0

2 500 kg 2 500 kg 57 750 kg 1 225 kg 100 kg 50 kg

00 0 21 00 0 90 29 29 29 0 90 0 90 0 90 0

2 500 kg 20 000 kg 150 kg 5 kg

00 0 31 00 0 99 0 39 99 0 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 000 kg

5 000 kg 300 kg 1 950 kg 2 500 kg 200 kg 20 kg 120 kg 1 150 kg 717 kg 275 kg 12,5 kg 100 kg 300 kg

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - Strona 10 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 75 z 20042004-01-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2004 r. sygn. akt SK 10/03

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 74 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 73 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sieci wymiany informacji

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 72 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 71 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 69 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlicke Zahori, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 68 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

 • Cło i VAT przy wysyłce z USA

  Wygrałem licytację na Allegro.pl, które przedmiotem był iPhone - cena 1.675 PLN. Po zakończeniu licytacji sprzedający zaproponował mi wysyłkę towaru z USA. Czy w (...)

 • Przywóz dewiz do Polski

  Ile pieniędzy gotówką może wwieść do Polski Polak zamieszkały na stałe za granicą i czy wymagane są do tego jakieś dokumenty, jeśli suma będzie większa, np. (...)

 • Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

  Zajmuję się skupem i sprzedażą bydła, trzody chlewnej. Dokumentuję zakup dowodem wewnętrznym, gdyż jest to zakup od rolników, którzy nie chcą podawać swoich danych. (...)

 • Szwajcaria miejscem zakupu i odbioru towaru

  Moja firma (mamy NIP VAT-UE) zakupiła towar u szwajcarskiego dostawcy. Z uwagi na fakt, że realizujemy 2-miesięczny kontrakt w Szwajcarii, miejscem dostawy była także (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1200

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-10 poz. 465

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego.

 • Monitor Polski 2004 nr 17 poz. 294

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społeczneji z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Monitor Polski 2004 nr 15 poz. 249

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1716

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych tworów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.