Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - Strona 17

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-23
Data wydania:2004-01-06
Data wejscia w życie:2004-01-31
Data obowiązywania:2004-01-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - Strona 17


Strona 17 z 19

Dziennik Ustaw Nr 9 1 2 3503 00                — 355 — 3 ˚elatyna (włącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), nawet powierzchniowo obrobionych lub barwionych) oraz pochodne żelatyny; karuk; pozostałe kleje pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem klejów kazeinowych objętych pozycją 3501: — ˚elatyna i jej pochodne ˚elatyna ˚elatyna wieprzowa Peptony i ich pochodne; pozostałe substancje białkowe oraz ich pochodne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; proszek skórzany, nawet chromowany Siarczan protaminy Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: — Pozostałe: — — Pozostałe: — — — Produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego lub chirurgicznego: — — — — Pozostałe Destab Myvatex Laktoglukonian wapnia z dodatkiem wodorowęglanu sodowego pokryty polietylenoglikolem 6000 — — — Pozostałe: — — — — Pozostałe Superabsorbent Polimery styrenu, w formach podstawowych: — Kopolimery akrylonitrylbutadienstyren (ABS) Kopolimer styrenu ABS Polimery octanu winylu lub innych estrów winylowych, w formach podstawowych; inne polimery winylowe w formach podstawowych: — Pozostałe: — — Pozostałe: — — — Pozostałe Poliplasdon XL Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe, w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry, w formach podstawowych: — Pozostałe polietery: — — Pozostałe: — — — Pozostałe Ucon LB 625 Silikony w formach podstawowych Sag 471 Simeticon Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych: — Etery celulozy: — — Pozostałe: — — — Etyloceluloza — — — Hydroksypropyloceluloza — — — Pozostałe Hydroksypropylometyloceluloza 4                Poz. 70


3503 00 10 0 090302 ex 3503 00 10 0 090303 ex 3503 00 10 0 3504 00 00 0 090304 ex 3504 00 00 0 3824

127 500 kg 3 375 kg

5 kg

3824 90

3824 90 64 090305 ex 3824 90 090306 ex 3824 90 090307 ex 3824 90

0 64 0 64 0 64 0

20 000 kg 500 kg 80 000 kg 1 500 000 kg

3824 90 99 0 090308 ex 3824 90 99 0 3903 3903 30 00 0 090309 ex 3903 30 00 0 3905

50 000 kg

3905 99 3905 99 90 0 090310 ex 3905 99 90 0 3907

9 500 kg

3907 20 3907 20 99 0 090311 ex 3907 20 99 0 3910 00 00 0 090312 ex 3910 00 00 0 090313 ex 3910 00 00 0 3912 3912 39 090314 3912 39 090315 3912 39 3912 39 090316 ex 3912

7 500 kg 1 000 kg 820 kg

10 20 80 39

0 0 0 80 0

1 800 kg 3 825 kg 18 275 kg

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - Strona 17 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 75 z 20042004-01-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2004 r. sygn. akt SK 10/03

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 74 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 73 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sieci wymiany informacji

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 72 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 71 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 69 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlicke Zahori, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 68 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

 • Cło i VAT przy wysyłce z USA

  Wygrałem licytację na Allegro.pl, które przedmiotem był iPhone - cena 1.675 PLN. Po zakończeniu licytacji sprzedający zaproponował mi wysyłkę towaru z USA. Czy w (...)

 • Przywóz dewiz do Polski

  Ile pieniędzy gotówką może wwieść do Polski Polak zamieszkały na stałe za granicą i czy wymagane są do tego jakieś dokumenty, jeśli suma będzie większa, np. (...)

 • Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

  Zajmuję się skupem i sprzedażą bydła, trzody chlewnej. Dokumentuję zakup dowodem wewnętrznym, gdyż jest to zakup od rolników, którzy nie chcą podawać swoich danych. (...)

 • Szwajcaria miejscem zakupu i odbioru towaru

  Moja firma (mamy NIP VAT-UE) zakupiła towar u szwajcarskiego dostawcy. Z uwagi na fakt, że realizujemy 2-miesięczny kontrakt w Szwajcarii, miejscem dostawy była także (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1200

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-10 poz. 465

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego.

 • Monitor Polski 2004 nr 17 poz. 294

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społeczneji z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Monitor Polski 2004 nr 15 poz. 249

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1716

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych tworów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.