Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - Strona 6

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-23
Data wydania:2004-01-06
Data wejscia w życie:2004-01-31
Data obowiązywania:2004-01-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - Strona 6


Strona 6 z 19

Dziennik Ustaw Nr 9 1 2                — 344 — 3 Węglan magnezu Węglan magnezu ciężki Pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany Rodanek sodu Fluorowcowane pochodne węglowodorów: — Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych zawierające dwa lub więcej różnych fluorowców: — — Pozostałe: — — — Pozostałe 1Chloro3bromopropan Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, nawet fluorowcowane: — Pochodne zawierające tylko grupy sulfonowe, ich sole i estry etylowe Benzenosulfonian sodowy Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: — Nasycone alkohole monowodorotlenowe: — — Propanol1 (alkohol propylowy) i propanol2 (alkohol izopropylowy) Propanol1 Alkohole cykliczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: — Cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe: — — Mentol Fenole; fenoloalkohole: — Polifenole; fenoloalkohole: — — Rezorcyna i jej sole Rezorcyna — — Hydrochinon (chinol) i jego sole Hydrochinon (chinol) Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi: — Pochodne zawierające tylko grupy sulfonowe, ich sole i estry Dobesylan wapnia Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe (nawet niezdefiniowane chemicznie) oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: — Eteroalkohole i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: — — Pozostałe: — — — Cykliczne Guaifenesinum — Eterofenole, eteroalkoholofenole oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: — — Gwajakol oraz gwajakolosulfoniany potasu Gwajakolosulfonian potasu Potassium guaiacolsulfonate — — Pozostałe 4Metoksyetylofenol Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: — Ketony cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe bez innej tlenowej grupy funkcyjnej: — — Kamfora — Ketonofenole i ketony z inną tlenową grupą funkcyjną Nabumeton — Chinony: 4                Poz. 70


090004 ex 2836 99 11 0 090005 ex 2836 99 11 0 2838 00 00 0 090006 ex 2838 00 00 0 2903 2903 49 2903 49 80 0 090007 ex 2903 49 80 0 2904 2904 10 00 0 090008 ex 2904 10 00 0 2905 2905 12 00 0 090009 ex 2905 12 00 0 2906 090010 2906 11 00 0 2907 2907 21 090011 ex 2907 2907 22 090012 ex 2907 2908 00 21 00 22 0 00 0 0 00 0

300 kg 21 250 kg 50 000 kg

6 000 kg

750 kg

400 000 kg

2 825 kg

4 150 kg 17 500 kg

2908 20 00 0 090013 ex 2908 20 00 0 2909

3 000 kg

2909 49 2909 49 90 0 090014 ex 2909 49 90 0 2909 50 2909 50 090015 ex 2909 090016 ex 2909 2909 50 090017 ex 2909 2914 10 50 50 90 50 0 10 0 10 0 0 90 0

1 250 kg

1 500 kg 6 600 kg 15 000 kg

090018 2914 21 00 0 2914 50 00 0 090019 ex 2914 50 00 0

3 904 kg 4 000 kg

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - Strona 6 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 75 z 20042004-01-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2004 r. sygn. akt SK 10/03

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 74 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 73 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sieci wymiany informacji

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 72 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 71 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 69 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlicke Zahori, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 68 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

 • Cło i VAT przy wysyłce z USA

  Wygrałem licytację na Allegro.pl, które przedmiotem był iPhone - cena 1.675 PLN. Po zakończeniu licytacji sprzedający zaproponował mi wysyłkę towaru z USA. Czy w (...)

 • Przywóz dewiz do Polski

  Ile pieniędzy gotówką może wwieść do Polski Polak zamieszkały na stałe za granicą i czy wymagane są do tego jakieś dokumenty, jeśli suma będzie większa, np. (...)

 • Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

  Zajmuję się skupem i sprzedażą bydła, trzody chlewnej. Dokumentuję zakup dowodem wewnętrznym, gdyż jest to zakup od rolników, którzy nie chcą podawać swoich danych. (...)

 • Szwajcaria miejscem zakupu i odbioru towaru

  Moja firma (mamy NIP VAT-UE) zakupiła towar u szwajcarskiego dostawcy. Z uwagi na fakt, że realizujemy 2-miesięczny kontrakt w Szwajcarii, miejscem dostawy była także (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1200

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-10 poz. 465

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego.

 • Monitor Polski 2004 nr 17 poz. 294

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społeczneji z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Monitor Polski 2004 nr 15 poz. 249

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1716

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych tworów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.