Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - Strona 7

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-23
Data wydania:2004-01-06
Data wejscia w życie:2004-01-31
Data obowiązywania:2004-01-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - Strona 7


Strona 7 z 19

Dziennik Ustaw Nr 9 1 2 90 69 69 00 0 90 0 90 0 0                — 345 — 3 — — Pozostałe: — — — Pozostałe Koenzym Q10 Ubidecarenon — Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 4Chloro4hydroksybenzofenon Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: — Kwas octowy i jego sole; bezwodnik octowy: — — Bezwodnik octowy — Kwas propionowy, jego sole i estry Propionian sodu — Kwasy butanowe, kwasy pentanowe, ich sole i estry: — — Kwasy pentanowe oraz ich sole i estry Kwas izowalerianowy — Kwas palmitynowy, kwas stearynowy, ich sole i estry: — — Kwas stearynowy — — Sole kwasu stearynowego Stearynian magnezu — Pozostałe: — — Pozostałe 2Bromo2metylopropionian izopropylu Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: — Aromatyczne monokarboksylowe kwasy, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy oraz ich pochodne: — — Pozostałe Ibuprofen Kwas 2chlorobenzoesowy Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: — Alifatyczne kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne: — — Kwas azelainowy, kwas sebacynowy, ich sole i estry: — — — Pozostałe Kwas azelainowy — — Pozostałe: — — — Pozostałe Chlorek kwasu etylobursztynowego Docusan sodu Ethane1,2dicarboxylic acid — Aromatyczne kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy, oraz ich pochodne: — — Pozostałe: — — — Pozostałe Bezwodnik kwasu beta(pchlorofenylo)glutarowego Kwas 3(pchlorofenylo)glutarowy Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: — Kwasy karboksylowe z alkoholową grupą funkcyjną, ale bez innej tlenowej grupy funkcyjnej, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne: 4                Poz. 70


2914 69 2914 69 090020 ex 2914 090021 ex 2914 2914 70

250 kg 100 kg 1 445 kg

090022 ex 2914 70 00 0 2915

090023 2915 24 2915 50 090024 ex 2915 2915 60 2915 60 090025 ex 2915 2915 70 090026 2915 70 2915 70 090027 ex 2915 2915 90 2915 90 090028 ex 2915 2916

00 0 00 0 50 00 0 90 0 60 90 0 25 0 30 0 70 30 0 80 0 90 80 0

451 800 kg 12 000 kg 1 300 kg 4 110 kg 5 750 kg 2 547 kg

2916 39 00 0 090029 ex 2916 39 00 0 090030 ex 2916 39 00 0 2917

17 740 kg 5 000 kg

090031 090032 090033 090034

2917 13 2917 13 ex 2917 2917 19 2917 19 ex 2917 ex 2917 ex 2917

90 0 13 90 0 90 19 19 19 0 90 0 90 0 90 0

300 kg 2 000 kg 250 kg 850 kg

2917 39 2917 39 80 0 090035 ex 2917 39 80 0 090036 ex 2917 39 80 0 2918

2 500 kg 2 500 kg

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - Strona 7 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 75 z 20042004-01-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2004 r. sygn. akt SK 10/03

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 74 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 73 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sieci wymiany informacji

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 72 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 71 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 69 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlicke Zahori, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 68 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

 • Cło i VAT przy wysyłce z USA

  Wygrałem licytację na Allegro.pl, które przedmiotem był iPhone - cena 1.675 PLN. Po zakończeniu licytacji sprzedający zaproponował mi wysyłkę towaru z USA. Czy w (...)

 • Przywóz dewiz do Polski

  Ile pieniędzy gotówką może wwieść do Polski Polak zamieszkały na stałe za granicą i czy wymagane są do tego jakieś dokumenty, jeśli suma będzie większa, np. (...)

 • Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

  Zajmuję się skupem i sprzedażą bydła, trzody chlewnej. Dokumentuję zakup dowodem wewnętrznym, gdyż jest to zakup od rolników, którzy nie chcą podawać swoich danych. (...)

 • Szwajcaria miejscem zakupu i odbioru towaru

  Moja firma (mamy NIP VAT-UE) zakupiła towar u szwajcarskiego dostawcy. Z uwagi na fakt, że realizujemy 2-miesięczny kontrakt w Szwajcarii, miejscem dostawy była także (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1200

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-10 poz. 465

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego.

 • Monitor Polski 2004 nr 17 poz. 294

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społeczneji z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Monitor Polski 2004 nr 15 poz. 249

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1716

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych tworów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.