Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-23
Data wydania:2004-01-06
Data wejscia w życie:2004-01-31
Data obowiązywania:2004-01-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004


Strona 1 z 19
70

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego

Na podstawie art. 141 § 1 pkt 2, art. 145 § 1 oraz art. 1419 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Do dnia 30 kwietnia 2004 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe na przywóz towarów wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone zerowe stawki celne. §

2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów ———————

1)

z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 219, poz. 2153). §

3. Dla towarów wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia rozdysponowanie kontyngentów jest dokonywane według kolejności złożenia kompletnych wniosków. §

4. Udzielenie pozwolenia na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia uzależnia się od złożenia przez wnioskodawcę kaucji w wysokości określonej w tym załączniku. §

5. Wnioski o udzielenie pozwolenia składa się od dnia wejścia w życie rozporządzenia. §

6. Dla towarów wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia rozdysponowanie kontyngentów jest dokonywane według kolejności dokonania zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.

Dziennik Ustaw Nr 9                — 339 —                Poz. 70


Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. (poz. 70)

Załącznik nr 1

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SI¢ KONTYNGENTY TARYFOWE Nr kontyngentu 1 0206 Wysokość kaucji 5

Kod PCN 2

Wyszczególnienie 3 Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone: — Z bydła, zamrożone: — — Pozostałe: — — — Do produkcji wyrobów farmaceutycznych Płaty płuc wołowe Warzywa strączkowe suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone: — Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.): — — Pozostałe Nasiona fasoli indyjskiej Maniok, maranta, salep, karczochy jerozolimskie, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach, nawet w postaci granulek; rdzeń sagowca: — Pozostałe: — — Pozostałe Topinambur Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane: — Kasztany (Castanea spp.) Owoc kasztanowca Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody jałowca: — Nasiona anyżku lub badianu Nasiona anyżku Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne: — Kurkuma Kłącze kurkumy — Pozostałe przyprawy korzenne: — — Pozostałe: — — — Nasiona kozieradki Skrobie; inulina: — Skrobie: — — Skrobia kukurydziana — — Skrobia ziemniaczana — — Pozostałe skrobie: — — — Skrobia z ryżu Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane: — Pozostałe:

Ilość 4

80 EUR/t

096001

0206 29 0206 29 10 0 ex 0206 29 10 0 0713 0713 39 00 0 ex 0713 39 00 0 0714

100 000 kg 50 EUR/t 10 000 kg

096003

50 EUR/t 2 000 kg 50 EUR/t 100 000 kg 200 EUR/t 2 500 kg 200 EUR/t 750 kg 5 500 kg 30 EUR/t 24 000 kg 7 000 kg 17 650 kg

096004

0714 90 0714 90 90 0 ex 0714 90 90 0 0802

096753

0802 40 00 0 ex 0802 40 00 0 0909

096006

0909 10 00 0 ex 0909 10 00 0 0910

096007 096754

0910 30 00 0 ex 0910 30 00 0 0910 99 0910 99 10 0 1108

096010 096011 096012

1108 1108 1108 1108 1211

12 00 0 13 00 0 19 19 10 0

30 EUR/t

1211 90

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 75 z 20042004-01-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2004 r. sygn. akt SK 10/03

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 74 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 73 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sieci wymiany informacji

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 72 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 71 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 69 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlicke Zahori, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 68 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

 • Cło i VAT przy wysyłce z USA

  Wygrałem licytację na Allegro.pl, które przedmiotem był iPhone - cena 1.675 PLN. Po zakończeniu licytacji sprzedający zaproponował mi wysyłkę towaru z USA. Czy w (...)

 • Przywóz dewiz do Polski

  Ile pieniędzy gotówką może wwieść do Polski Polak zamieszkały na stałe za granicą i czy wymagane są do tego jakieś dokumenty, jeśli suma będzie większa, np. (...)

 • Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

  Zajmuję się skupem i sprzedażą bydła, trzody chlewnej. Dokumentuję zakup dowodem wewnętrznym, gdyż jest to zakup od rolników, którzy nie chcą podawać swoich danych. (...)

 • Szwajcaria miejscem zakupu i odbioru towaru

  Moja firma (mamy NIP VAT-UE) zakupiła towar u szwajcarskiego dostawcy. Z uwagi na fakt, że realizujemy 2-miesięczny kontrakt w Szwajcarii, miejscem dostawy była także (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1200

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-10 poz. 465

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego.

 • Monitor Polski 2004 nr 17 poz. 294

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społeczneji z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Monitor Polski 2004 nr 15 poz. 249

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1716

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych tworów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.