Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 948 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia urzędowego rynku giełdowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-30
Data wydania:2004-04-21
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-04-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 948 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 95                — 6468 —                Poz. 948


948

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia urzędowego rynku giełdowego Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Rynkiem urzędowym, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, jest urzędowy rynek giełdowy, utworzony przez giełdę, prowadzoną przez „Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i nr 91, poz. 871.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 948 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 958 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie współdziałania Wojskowych Służb Informacyjnych z odpowiednimi organami, służbami i instrukcjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 957 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 956 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie w zakresie niektórych ulg podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 955 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia w zakresie niektórych ulg podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 954 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców w zakresie niektórych ulg podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 953 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 952 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad współdziałania Ministra Obrony Narodowej z zarządcami i przewoźnikami kolejowymi w zakresie dostosowania infrastruktury kolejowej do wymogów obronności państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 951 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 950 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 949 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 947 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszać słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 946 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju, zakresu, terminów oraz częstotliwości przekazywania informacji przez spółkę prowadzącą giełdę

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 945 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia do publicznego obrotu praw pochodnych oraz będących papierami wartościowymi od dnia dopuszczenia do publicznego obrotu praw majątkowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 944 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 943 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 942 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 941 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 940 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 939 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 938 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-28 poz. 175

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wyodrębnienia akcji w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.

 • Legislacja UE z 2010-10-21 nr 277 poz. 40

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 86/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca załącznik X (Usługi ogólne) do Porozumienia EOG

 • Monitor Polski 2011 nr 63 poz. 591

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderów

 • Komunikat UE z 2006-03-18 nr 67 poz. 28

  Organizacja międzybranżowa w sektorze świeżych owoców i warzyw [Zawiadomienie wydane na podstawie art. 19 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 2200/96]

 • Legislacja UE z 2010-08-04 nr 202 poz. 16

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/412/UE z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.