Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 952 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad współdziałania Ministra Obrony Narodowej z zarządcami i przewoźnikami kolejowymi w zakresie dostosowania infrastruktury kolejowej do wymogów obronności państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-30
Data wydania:2004-04-21
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-04-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 952 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 95                — 6485 —                Poz. 952


952

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad współdziałania Ministra Obrony Narodowej z zarządcami i przewoźnikami kolejowymi w zakresie dostosowania infrastruktury kolejowej do wymogów obronności państwa Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883) zarządza się, co następuje: §

1. Współdziałanie Ministra Obrony Narodowej z zarządcami infrastruktury i przewoźnikami kolejowymi w zakresie dostosowania infrastruktury kolejowej do wymogów obronności państwa, zwane dalej „współdziałaniem”, polega na:

1) ustalaniu warunków i wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla obiektów infrastruktury kolejowej o znaczeniu obronnym;

2) uzgadnianiu planów budów, rozbudowy, rozbiórki i remontów wytypowanej infrastruktury kolejowej związanej z obronnością państwa;

3) określaniu potrzeb w zakresie przygotowania i utrzymywania wyznaczonych linii kolejowych, stacji i węzłów, objazdów, przepraw kolejowych, punktów ładunkowych, bocznic kolejowych, rejonów przeładunkowych oraz wytypowanych kolejowych przejść granicznych dla zabezpieczenia potrzeb obronności państwa;

4) ustalaniu warunków i trybu przygotowania stacjonarnych i polowych punktów dezaktywacji oraz odkażania pojazdów kolejowych;

5) ustalaniu warunków udostępniania infrastruktury kolejowej oraz środków łączności dla potrzeb obronności państwa;

6) ustalaniu warunków i trybu realizacji zadań obronnych, wynikających z planu osłony technicznej sieci kolejowej oraz planu technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych;

7) opiniowaniu planów ochrony i obrony obiektów infrastruktury kolejowej o znaczeniu obronnym;

8) ustalaniu wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla pojazdów kolejowych przydatnych dla potrzeb obronności państwa;

9) przygotowaniu do sformowania jednostek zmilitaryzowanych, przeznaczonych do realizacji zadań osłony technicznej infrastruktury kolejowej o znaczeniu obronnym;

10) wymianie informacji o przebiegu realizacji zadań współdziałania. §

2. W celu zapewnienia współdziałania, o którym mowa w § 1:

1) Minister Obrony Narodowej:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 952 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 958 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie współdziałania Wojskowych Służb Informacyjnych z odpowiednimi organami, służbami i instrukcjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 957 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 956 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie w zakresie niektórych ulg podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 955 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia w zakresie niektórych ulg podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 954 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców w zakresie niektórych ulg podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 953 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 951 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 950 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 949 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 948 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia urzędowego rynku giełdowego

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 947 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszać słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 946 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju, zakresu, terminów oraz częstotliwości przekazywania informacji przez spółkę prowadzącą giełdę

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 945 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia do publicznego obrotu praw pochodnych oraz będących papierami wartościowymi od dnia dopuszczenia do publicznego obrotu praw majątkowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 944 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 943 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 942 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 941 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 940 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 939 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 938 z 20042004-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-24 poz. 1321

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1810

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-13 poz. 1368

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-10 poz. 1497

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-04 poz. 159

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.