Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 925 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2005 r. sygn. akt K 23/04

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-06-21
Data wydania:2005-06-07
Data wejscia w życie:2005-06-21
Data obowiązywania:2005-06-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 925 z 2005


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 925 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 924 z 20052005-06-21

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 923 z 20052005-06-21

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 922 z 20052005-06-21

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 921 z 20052005-06-21

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w zakresie nieodpłatnego przedstawiania w programach ogólnokrajowych telewizyjnych i radiowych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej związanych z zarządzonymi wyborami do Sejmu i do Senatu i obowiązującymi przepisami prawa wyborczego

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 920 z 20052005-06-21

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 919 z 20052005-06-21

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w zakresie nieodpłatnego przedstawiania w programach ogólnokrajowych telewizyjnych i radiowych przez Państwową Komisję Wyborczą informacji, wyjaśnień i komunikatów związanych zarządzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującymi przepisami prawa wyborczego

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 918 z 20052005-06-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 917 z 20052005-06-21

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 916 z 20052005-06-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 915 z 20052005-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i finansowych wymaganych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa składowego przyjmującego na skład towary rolne

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 914 z 20052005-06-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Łączna w województwie świętokrzyskim

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 913 z 20052005-06-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 912 z 20052005-06-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 911 z 20052005-06-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 910 z 20052005-06-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

  Jak rozumieć Art. 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który w ustępie 2 stanowi: "Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.