Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1042 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2005 r. sygn. akt K 4/04

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-07-08
Data wydania:2005-06-20
Data wejscia w życie:2005-07-08
Data obowiązywania:2005-07-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1042 z 2005


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1042 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1043 z 20052005-07-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2005 r. sygn. akt P 25/02

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1041 z 20052005-07-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia poradni przyzakładowych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej i poradni przyzakładowych z izbą chorych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1040 z 20052005-07-08

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na organizowanie i finansowanie realizacji projektów badawczych, projektów celowych i zadań z zakresu działalności wspomagającej badania

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1039 z 20052005-07-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1038 z 20052005-07-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie uznawania, potwierdzania uznania oraz nadzorowania wyższych szkół morskich i ośrodków szkoleniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1037 z 20052005-07-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przepisów technicznych o zdatności do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1036 z 20052005-07-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

porady prawne online

Porady prawne

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

  Jak rozumieć Art. 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który w ustępie 2 stanowi: "Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.