Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 1107 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i ojej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-07-19
Data wydania:2005-06-03
Data wejscia w życie:2005-08-03
Data obowiązywania:2005-07-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 1107 z 2005


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 1107 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 1118 z 20052005-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 1117 z 20052005-07-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Pomoc techniczna"

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 1116 z 20052005-07-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 1115 z 20052005-07-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 1114 z 20052005-07-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 1113 z 20052005-07-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 1112 z 20052005-07-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 1111 z 20052005-07-19

  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 1110 z 20052005-07-19

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 1109 z 20052005-07-19

  Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 1108 z 20052005-07-19

  Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 1106 z 20052005-07-19

  Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Guernsey

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 1105 z 20052005-07-19

  Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 1104 z 20052005-07-19

  Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o upoważnieniu do ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 1103 z 20052005-07-19

  Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.