Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1321 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-08-19
Data wydania:2005-08-01
Data wejscia w życie:2005-09-03
Data obowiązywania:2005-08-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1321 z 2005


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1321 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1325 z 20052005-08-19

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie stawek opłat produktowych

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1324 z 20052005-08-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1323 z 20052005-08-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1322 z 20052005-08-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1320 z 20052005-08-19

  Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie umieszczania na znakach i tablicach dodatkowych nazw w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1319 z 20052005-08-19

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1318 z 20052005-08-19

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1317 z 20052005-08-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nakładania funkcjonariuszom straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1316 z 20052005-08-19

  Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1315 z 20052005-08-19

  Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1314 z 20052005-08-19

  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.