Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1384 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-08-31
Data wydania:2005-08-30
Data wejscia w życie:2005-09-01
Data obowiązywania:2005-08-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1384 z 2005


Strona 1 z 2
1384

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005 Na podstawie art. 39 ust. 1b i 1c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń między częścią 25 — Kultura fizyczna i sport oraz częścią 30 — Oświata i wychowanie w podziale na części i działy budżetu państwa. § 2.

1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w kwocie 71 tys. zł z części 25 — Kultura fizyczna i sport do części 30 — Oświata i wychowanie.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

3. Przenosi się limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń z części 25 — Kultura fizyczna i sport do części 30 — Oświata i wychowanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. (poz. 1384)

Załącznik nr 1

Dziennik Ustaw Nr 166                PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUD˚ETOWYCH                — 10114 — Poz. 1384


Załącznik nr 2

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1384 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1395 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1394 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1393 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stosowanego we współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie wzajemnego wykonywania orzeczeń o zatrzymaniu dowodów i zabezpieczeniu mienia na poczet przepadku

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1392 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1391 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1390 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru oświadczenia o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1389 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1388 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1387 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1386 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1385 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz zwiększenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005 w dotacji na funkcjonowanie Polskiej Konfederacji Sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1383 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1927

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-09 poz. 1213

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudniania i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw z 2005-08-31 poz. 1385

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz zwiększenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005 w dotacji na funkcjonowanie Polskiej Konfederacji Sportu

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-04 poz. 267

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-09 poz. 912

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.