Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1524 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 września 2005 r. sygn. akt P 18/04

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-09-21
Data wydania:2005-09-05
Data wejscia w życie:2005-09-21
Data obowiązywania:2005-09-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1524 z 2005


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1524 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1526 z 20052005-09-21

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 września 2005 r. sygn. akt P 17/04

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1525 z 20052005-09-21

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2005 r. sygn. akt K 46/04

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1523 z 20052005-09-21

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonentowych

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1522 z 20052005-09-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1521 z 20052005-09-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1520 z 20052005-09-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1519 z 20052005-09-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1518 z 20052005-09-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1517 z 20052005-09-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1516 z 20052005-09-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1515 z 20052005-09-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1514 z 20052005-09-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1513 z 20052005-09-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1512 z 20052005-09-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2005 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących zabiegi odkażania lub zwalczania szkodników w zakładach

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1511 z 20052005-09-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1510 z 20052005-09-21

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1509 z 20052005-09-21

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1508 z 20052005-09-21

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1507 z 20052005-09-21

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1506 z 20052005-09-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Odszkodowanie od komornika a kasacja

  Na postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (w postępowaniu egzekucyjnym) złożyłem zażalenie. Sąd oddalił zażalenie. Wcześniej składana była (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.