Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1598 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-09-30
Data wydania:2005-09-22
Data wejscia w życie:2005-10-01
Data obowiązywania:2005-09-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1598 z 2005


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1598 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1604 z 20052005-09-30

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2005 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1603 z 20052005-09-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1602 z 20052005-09-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1601 z 20052005-09-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1600 z 20052005-09-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, oraz współpracy organów celnych z powiatowymi lekarzami weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1599 z 20052005-09-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2005 r. w sprawie określenia wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1597 z 20052005-09-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1596 z 20052005-09-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych (konsumentów) po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1595 z 20052005-09-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1594 z 20052005-09-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1593 z 20052005-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1592 z 20052005-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2005 r. w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1591 z 20052005-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1590 z 20052005-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1589 z 20052005-09-30

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2005 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1588 z 20052005-09-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii i Wyspami Owczymi, sporządzonej w Warszawie dnia 3 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1587 z 20052005-09-30

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii i Wyspami Owczymi, sporządzonej w Warszawie dnia 3 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1586 z 20052005-09-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1585 z 20052005-09-30

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 12 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1584 z 20052005-09-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej konwencji o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 czerwca 1978 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-18 poz. 704

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie opłaty za wydanie zezwolenia oraz dokumentów stwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-30 poz. 1459

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-21 poz. 736

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich oraz specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej zwierząt gospodarskich lub sztuczne unasiennianie tych zwierząt.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-12 poz. 290

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-17 poz. 1399

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.