Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1662 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-10-14
Data wydania:2005-10-13
Data wejscia w życie:2005-10-15
Data obowiązywania:2005-10-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1662 z 2005


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1662 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1678 z 20052005-10-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 października 2005 r. sygn. akt K 36/03

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1677 z 20052005-10-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2005 r. sygn. akt K 43/04

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1676 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 września 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1675 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1674 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1673 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1672 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1671 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym powierza się przeprowadzanie kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1670 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów"

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1669 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1668 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2005 r. w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1667 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2005 r. w sprawie formularza listy kontrolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1666 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1665 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1664 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1663 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

porady prawne online

Porady prawne

 • Nowe odsetki ustawowe

  Czy jest prawdą, że zmieniły się odsetki ustawowe? W którym Dzienniku Ustaw można te informacje znaleźć?

 • Żądanie odsetek od odsetek w procesie

  W nawiązaniu do pytania o pozew o odsetki ustawowe, czy w przypadku wniesienia pozwu o zasądzenie wymagalnych na dzień bieżący odsetek ustawowych od usankcjonowanej wyrokiem (...)

 • Odsetki od odsetek

  Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo żądać podwójnych odsetek od zaległości w czynszu, tj. odsetek ustawowych wymienionych w wyroku sądowym dotyczącym zapłaty (...)

 • Wysokość żądanych odsetek

  Chciałbym wystąpić przeciwko mojemu kontrahentowi z żądaniem zapłaty odsetek za niewykonanie zobowiązania pieniężnego w terminie. Jak wysokich odsetek mogę żądać?

 • Sposób naliczania ustawowych odsetek

  Jaki jest mechanizm naliczania odsetek ustawowych dla danej stopy procentowej?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.