Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1667 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2005 r. w sprawie formularza listy kontrolnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-10-14
Data wydania:2005-09-29
Data wejscia w życie:2005-12-01
Data obowiązywania:2005-10-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1667 z 2005


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1667 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1678 z 20052005-10-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 października 2005 r. sygn. akt K 36/03

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1677 z 20052005-10-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2005 r. sygn. akt K 43/04

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1676 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 września 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1675 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1674 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1673 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1672 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1671 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym powierza się przeprowadzanie kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1670 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów"

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1669 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1668 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2005 r. w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1666 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1665 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1664 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1663 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1662 z 20052005-10-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Aktualizacja na formularzu NIP 1

  Czy w przypadku składania formularza NIP-1 celem "zgłoszenia aktualizacyjnego" jest się obowiązanym do wypełniania zawsze wszystkich pól, czy tylko tych, które uległy (...)

 • Wyciąg z listy wierzytelności

  Do zakładu mojego dłużnika wszedł syndyk masy upadłościowej. Moja wierzytelność została uznana przez sędziego komisarza i przez syndyka, a dowodem jest fakt ogłoszenia (...)

 • Wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności

  Sąd ogłosił upadłość naszego dłużnika - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Jednocześnie sąd odmówił umorzenia zobowiązań, które nie zostały (...)

 • Błędne dane adresowe na PIT-11

  Proszę o informacje jak powinnam się zachować w sytuacji, w której były pracodawca przesłał PIT-11 z nieprawidłowymi danymi dotyczącymi nazwy i adresu urzędu skarbowego (...)

 • księga udziałów sp.z o.o.

  Jak powinna wyglądać prawidłowo prowadzona księga udziałów spółki z o. o? Czy jest jakiś wzór lub jednolity formularz?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.