Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1757 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2005 r. sygn. akt K 6/04

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-10-27
Data wydania:2005-10-17
Data wejscia w życie:2005-10-27
Data obowiązywania:2005-10-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1757 z 2005


1757

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 17 października 2005 r. sygn. akt K 6/04 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Ciemniewski — przewodniczący, Teresa Dębowska-Romanowska, Adam Jamróz — sprawozdawca, Jerzy Stępień, Marian Zdyb,

protokolant: Grażyna Szałygo,

gniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów (Dz. U. Nr 144, poz. 1209) z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka: Art. 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów (Dz. U. Nr 128, poz. 1406), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów (Dz. U. Nr 144, poz. 1209) w zakresie, w jakim nie uwzględniają techników medycznych pośród uprawnionych do otrzymania dopłat do oprocentowania kredytów, są zgodne z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jerzy Ciemniewski Teresa Dębowska-Romanowska Jerzy Stępień Adam Jamróz Marian Zdyb

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 17 października 2005 r., wniosku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o zbadanie zgodności art. 2 i art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów (Dz. U. Nr 128, poz. 1406, ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielę-

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1757 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1758 z 20052005-10-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2005 r. sygn. akt SK 48/03

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1756 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie określenia koniecznych elementów umów o udostępnienie oddziału klinicznego na wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1755 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2005 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1754 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1753 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania określone w ustawie

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1752 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1751 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1750 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 20 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1749 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1748 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1747 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1746 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1745 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.