Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 185 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2005 r. sygn. akt SK 27/03

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-09
Data wydania:2005-01-31
Data wejscia w życie:2005-02-09
Data obowiązywania:2005-02-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 185 z 2005


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 185 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 184 z 20052005-02-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych dopuszczonych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 183 z 20052005-02-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie dotacji dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 182 z 20052005-02-09

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 181 z 20052005-02-09

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 180 z 20052005-02-09

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 179 z 20052005-02-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 178 z 20052005-02-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych oraz wynagradzania za udział w ich pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 177 z 20052005-02-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie celów specjalnych oraz trybu przeprowadzania kontroli wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.