Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 45

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 45


Strona 45 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29 ZAŁĄCZNIK OKREÂLONY W ARTYKULE 2                — 1918 — ANNEX REFERRED TO IN ARTICLE 2                Poz. 243


Wykaz innych poważnych form przestępczości międzynarodowej, którymi Europol mógłby się dodatkowo zajmować oprócz przewidzianych w artykule 2 ustęp 2, zgodnie z celem Europolu określonym w artykule 2 ustęp

1. Wymierzone przeciwko życiu, zdrowiu i wolności osobistej: — morderstwo, poważne uszkodzenie ciała — nielegalny handel organami i tkankami ludzkimi — porwanie, nielegalne przetrzymywanie i branie zakładników — rasizm i ksenofobia Wymierzone przeciwko mieniu lub dobrom publicznym włącznie z nadużyciami finansowymi: — zorganizowane rozboje — nielegalny handel artykułami stanowiącymi dziedzictwo kultury, włącznie z antykami i dziełami sztuki — oszustwa i zagarnięcia mienia — wymuszenia i wymuszenia rozbójnicze — podrabianie produktów i piractwo — fałszowanie dokumentów urzędowych i handel nimi — fałszowanie pieniędzy i środków płatniczych — przestępczość komputerowa — korupcja Nielegalny handel i działanie na szkodę środowiska naturalnego: — nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi — nielegalny handel zagrożonymi gatunkami zwierząt — nielegalny handel zagrożonymi gatunkami i odmianami roślin — przestępstwo przeciw środowisku naturalnemu — nielegalny handel substancjami hormonalnymi i innymi substancjami pobudzającymi wzrost Dodatkowo, zgodnie z artykułem 2 ustęp 2, akt polecający Europolowi zajęcie się jedną z form przestępczości wymienionych powyżej zakłada, że w zakresie jego kompetencji leży również związane z tymi formami przestępstw pranie pieniędzy i przestępstwa powiązane. W odniesieniu do rodzajów przestępczości wymienionych w artykule 2 ustęp 2, do celów niniejszej konwencji: — „przestępstwa związane z substancjami nuklearnymi i radioaktywnymi” oznaczają przestępstwa wymienione w artykule 7 ustęp 1 Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, pod-

List of other serious forms of international crime which Europol could deal with in addition to those already provided for in Article 2 (2) in compliance with Europol‘s objective as set out in Article 2 (1). Against life, limb or personal freedom: — murder, grievous bodily injury — illicit trade in human organs and tissue — kidnapping, illegal restraint and hostage-taking — racism and xenophobia Against property or public goods including fraud: — organized robbery — illicit trafficking in cultural goods, including antiquities and works of art — swindling and fraud — racketeering and extortion — counterfeiting and product piracy — forgery of administrative documents and trafficking therein — forgery of money and means of payment — computer crime — corruption Illegal trading and harm to the environment: — illicit trafficking explosives in arms, ammunition and

— illicit trafficking in endangered animal species — illicit trafficking in endangered plant species and varieties — environmental crime — illicit trafficking in hormonal substances and other growth promoters In addition, in accordance with Article 2 (2), the act of instructing Europol to deal with one of the forms of crime listed above implies that it is also competent to deal with the related money-laundering activities and the related criminal offences. With regard to the forms of crime listed in Article 2 (2) for the purposes of this Convention: — ‘crime connected with nuclear and radioactive substances‘ means the criminal offences listed in Article 7 (1) of the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, signed at Vienna

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 45 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.