Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 11

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-08-23
Data wejscia w życie:2005-03-04
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 11


Strona 11 z 14

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1975 —                Poz. 250


Agencja Inicjatywy Antykorupcyjnej Republiki Czarnogóry Trg Vektra bb 81 000 Podgorica Poza wyżej wymienionymi instytucjami, organem centralnym Serbii i Czarnogóry w rozumieniu art. 26 konwencji, jest również: Ministerstwo Praw Człowieka i Mniejszości Serbii i Czarnogóry Bulevar Mihaila Pupina 2 11 070 Nowy Belgrad Wyżej wspomniane Ministerstwo Praw Człowieka i Mniejszości Serbii i Czarnogóry jest jedynym organem centralnym w Serbii i Czarnogórze odpowiedzialnym za wnioski złożone w związku ze sprawami o ekstradycję w ramach art. 27 konwencji. Republika Słowacka Oświadczenie Na podstawie art. 29 konwencji, Republika Słowacka oświadcza, że dla celów niniejszej konwencji, następujące organy będą uważane za organy centralne.

Agency for Anti-corruption Initiative of the Republic of Montenegro Trg Vektra bb 81 000 Podgorica Besides the above-mentioned institutions, the central authority in Serbia and Montenegro in the sense of Article 26 of the Convention is also: Ministry for Human and Minority Rights of Serbia and Montenegro Bulevar Mihaila Pupina 2 11 070 New Belgrade The afore-mentioned Ministry for Human and Minority Rights of Serbia and Montenegro is the only central authority in Serbia and Montenegro responsible for requests made with respect to the matter of extradition, dealt with in Article 27 of the Convention. Slovak Republic Declaration In accordance with Article 29 of the Convention, the Slovak Republic declares that for the purposes of the Convention, the following authorities shall be henceforth considers as responsible central authorities. With respect to Article 26: For sending and answering requests on mutual assistance if the proceedings have reached the trial: the Ministry of Justice of the Slovak Republic (address: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava). For sending and answering requests on mutual assistance if the proceedings does not have reached the trial: the General Prosecutor’s Office of the Slovak Republic (address: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 812 85 Bratislava). With respect to Article 27: For receiving requests of extradition: the General Prosecutor’s Office of the Slovak Republic (address: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 812 85 Bratislava). For sending requests for extradition: the Ministry of Justice of the Slovak Republic (address: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava). Republic of Slovenia Reservations In accordance with Article 37 of the Convention, the Republic of Slovenia declares that it reserves the right not to establish as a criminal offence under its domestic law the following:

Zgodnie z art. 26: W celu przesyłania i otrzymywania wniosków o pomoc prawną w fazie postępowania procesowego: Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej (adres: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratysława). W celu przesyłania i otrzymywania wniosków o pomoc prawną w fazie postępowania przygotowawczego: Urząd Prokuratora Generalnego Republiki Słowackiej (adres: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 812 85 Bratysława). Zgodnie z art. 27: Dla otrzymywania wniosków o ekstradycję: Urząd Prokuratora Generalnego Republiki Słowackiej (adres: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 812 85 Bratysława). Dla przesyłania wniosków o ekstradycję: Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej (adres: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratysława). Republika Słowenii Zastrzeżenia Na podstawie art. 37 konwencji, Republika Słowenii oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do nieuznawania za przestępstwa w swoim prawie wewnętrznym, co następuje:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 11 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-09 poz. 1066

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1464

  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-19 poz. 359

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1523

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1981

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.