Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 262 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lutego 2005 r. sygn. akt K 48/04

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-18
Data wydania:2005-02-15
Data wejscia w życie:2005-02-18
Data obowiązywania:2005-02-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 262 z 2005


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 262 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 261 z 20052005-02-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 260 z 20052005-02-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie zwalczania enzootycznej białaczki bydła

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 259 z 20052005-02-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 258 z 20052005-02-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 257 z 20052005-02-18

  Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania Budowa nowych statków rybackich"

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 256 z 20052005-02-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Wspólne przedsięwzięcia"

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 255 z 20052005-02-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 254 z 20052005-02-18

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników dla szkół artystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 253 z 20052005-02-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 252 z 20052005-02-18

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 251 z 20052005-02-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nowego Warpna w województwie zachodniopomorskim

porady prawne online

Porady prawne

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Odszkodowanie od komornika a kasacja

  Na postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (w postępowaniu egzekucyjnym) złożyłem zażalenie. Sąd oddalił zażalenie. Wcześniej składana była (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.