Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 462 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2005 r. sygn. akt K 9/04

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-03-25
Data wydania:2005-03-15
Data wejscia w życie:2005-03-25
Data obowiązywania:2005-03-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 462 z 2005


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 462 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 461 z 20052005-03-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 marca 2005 r. sygn. akt K 35/04

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 460 z 20052005-03-25

  Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 459 z 20052005-03-25

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 458 z 20052005-03-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 457 z 20052005-03-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 456 z 20052005-03-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Chów i hodowla ryb"

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 455 z 20052005-03-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 454 z 20052005-03-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie warunków i trybu gromadzenia oraz przetwarzania danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 453 z 20052005-03-25

  Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 452 z 20052005-03-25

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Przechlewo w województwie pomorskim

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 451 z 20052005-03-25

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Kowiesy w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 450 z 20052005-03-25

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 449 z 20052005-03-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 448 z 20052005-03-25

  Ustawa z dnia 3 marca 2005 r. o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 447 z 20052005-03-25

  Ustawa z dnia 18 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 446 z 20052005-03-25

  Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o wykonaniu mandatu posła i senatora

porady prawne online

Porady prawne

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Odszkodowanie od komornika a kasacja

  Na postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (w postępowaniu egzekucyjnym) złożyłem zażalenie. Sąd oddalił zażalenie. Wcześniej składana była (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.