Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 810 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-06-02
Data wydania:2005-05-20
Data wejscia w życie:2005-06-17
Data obowiązywania:2005-06-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 810 z 2005


810

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych (Dz. U. Nr 194, poz. 1987) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w części I — Banki: a) uchyla się poz. 14, 15 i 33, b) poz. 21 otrzymuje brzmienie: „21. PTF Bank S.A.”, c) poz. 34 otrzymuje brzmienie: „34. GE Money Bank S.A.”, d) poz. 37 otrzymuje brzmienie: „37. Getin Bank S.A.”, e) dodaje się poz. 53—55 w brzmieniu: „53. Jyske Bank AS Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

54. Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ———————

1)

55. Sygma Banque Societe Anonyme Spółka Akcyjna Oddział w Polsce”;

2) w części II — Zakłady ubezpieczeń: a) poz. 6 otrzymuje brzmienie: „6. BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych Spółka Akcyjna w Warszawie”, b) uchyla się poz. 9, c) poz. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Towarzystwo Ubezpieczeń w Szczecinie”, d) poz. 16 i 17 otrzymują brzmienie: „16. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo HESTIA S.A. w Sopocie

17. Towarzystwo Ubezpieczeń ALLIANZ Polska S.A. w Warszawie”, e) poz. 19—21 otrzymują brzmienie: „19. Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A. we Wrocławiu

20. Towarzystwo Ubezpieczeń EULER HERMES S.A. w Warszawie

21. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. w Warszawie”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska FILAR S.A.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 810 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 821 z 20052005-06-02

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 maja 2005 r. sygn. akt SK 44/04

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 820 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 819 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 818 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Szkolenia"

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 817 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 816 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 815 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 814 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 813 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 812 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 811 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 809 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 808 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 807 z 20052005-06-02

  Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie

porady prawne online

Porady prawne

 • Uprawnienia z rękojmi a uprawnienia z gwarancji

  W jakiej relacji do siebie pozostają uprawnienia z rękojmi i gwarancji?

 • Wykonywanie gwarancji po zamknięciu firmy

  Prowadziłem działalność gospodarczą polegająca na montażu instalacji kominkowych. Zaprzestałem prowadzenie działalności całkowicie wyrejestrowując tą działalność (...)

 • Zabezpieczenie wykonania umowy przez wykonawcę

  Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy i naliczył mu z tego tytułu kary umowne. Czy dopuszczalne jest potrącenie kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia (...)

 • Opodatkowanie VAT usług ściągania długów

  Jaki jest zakres pojęciowy terminu: usługi ściągania długów", które zostały wyłączone z wykazu usług zwolnionych od podatku VAT? Czy wykonanie przekazu na podstawie (...)

 • Dokument gwarancyjny

  Sprzedajemy towar (np. podzespół komputerowy) lub usługę (naprawa komputera) z 3 miesięczną gwarancją, odbiorcą jest konsument, który otrzymuje paragon, ale nie otrzymuje (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-01 poz. 179

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-30 poz. 1041

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-01 poz. 854

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 336

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-11 poz. 1581

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.