Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego okres i wysokość pobieranego przez posłów do Parlamentu Europejskiego wbranych w Rzeczypospolitej Polskiej uposażenia i składek od tego świadczenia, składu zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu oraz zakresu zadań Kancelarii Sejmu w stosunku do poszkodowanych w tych wypadkach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-01-02
Data wydania:2005-12-27
Data wejscia w życie:2006-01-17
Data obowiązywania:2006-01-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 2006


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 1                — 7 —                Poz. 4


4

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego okres i wysokość pobieranego przez posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej uposażenia i składek od tego świadczenia, składu zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu oraz zakresu zadań Kancelarii Sejmu w stosunku do poszkodowanych w tych wypadkach Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 187, poz. 1925) zarządza się, co następuje: §

1. Dokumentem potwierdzającym okres i wysokość pobieranego przez posła do Parlamentu Europejskiego wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „posłem do Parlamentu Europejskiego”, uposażenia i składek od tego świadczenia jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. § 2.

1. Okoliczności i przyczyny wypadków przy sprawowaniu mandatu posła do Parlamentu Europejskiego bada zespół powypadkowy. ———————

1)

2. W skład zespołu powypadkowego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Kancelarii Sejmu oraz przedstawiciel pracowników Kancelarii Sejmu przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. § 3.

1. Do ustalenia zakresu zadań Kancelarii Sejmu w stosunku do posłów do Parlamentu Europejskiego poszkodowanych w wypadkach przy sprawowaniu mandatu stosuje się odpowiednio przepisy regulujące zasady i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

2. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1, Kancelaria Sejmu wykonuje obowiązki pracodawcy. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca i zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 220, poz. 1891).

Minister Pracy i Polityki Społecznej: K. Michałkiewicz

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 7 z 20062006-01-02

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 6 z 20062006-01-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 20062006-01-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i podmiotów prowadzących rejestry koniowatych oraz dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i rejestrach koniowatych

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 20062006-01-02

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 20062006-01-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Ostroroga w województwie wielkopolskim

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 20062006-01-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dołhobyczów w województwie lubelskim

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-25 poz. 144

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego okres i wysokość pobieranego przez posłów lub senatorów uposażenia, dodatków do tego uposażenia i składek od tych świadczeń, składu zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu posła lub senatora oraz zakresu zadań Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu w stosunku do posłów i senatorów poszkodowanych w takim wypadku.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1925

  Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2008 nr 5 poz. 52

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy

 • Monitor Polski 2007 nr 86 poz. 927

 • Monitor Polski 2002 nr 55 poz. 749

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Lecha Kaczyńskiego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.