Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 721 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-06-27
Data wydania:2006-05-12
Data wejscia w życie:2006-07-28
Data obowiązywania:2006-06-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 721 z 2006


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 721 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 737 z 20062006-06-27

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 736 z 20062006-06-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 735 z 20062006-06-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 734 z 20062006-06-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedziby i właściwości Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 733 z 20062006-06-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 732 z 20062006-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości diet dla członków Rady Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 731 z 20062006-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 730 z 20062006-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2006 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 729 z 20062006-06-27

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 728 z 20062006-06-27

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wyznaczanych przez nie recenzentów, a także innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 727 z 20062006-06-27

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 726 z 20062006-06-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 725 z 20062006-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2006/2007

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 724 z 20062006-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 723 z 20062006-06-27

  Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 722 z 20062006-06-27

  Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.