Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-07-06
Data wydania:2006-04-27
Data wejscia w życie:2006-07-21
Data obowiązywania:2006-07-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826 z 2006


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 833 z 20062006-07-06

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 832 z 20062006-07-06

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach niespełniających wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 831 z 20062006-07-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 830 z 20062006-07-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 829 z 20062006-07-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 828 z 20062006-07-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 827 z 20062006-07-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 825 z 20062006-07-06

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 824 z 20062006-07-06

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 823 z 20062006-07-06

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 822 z 20062006-07-06

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o ratyfikacji Poprawionego Artykułu 1 Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. (Konwencja CCW), który został przyjęty przez Państwa-Strony na Drugiej Konferencji Przeglądowej Konwencji CCW w dniu 21 grudnia 2001 r. w Genewie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.