Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 970 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2006 r. sygn. akt K 40/05

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-07-28
Data wydania:2006-07-20
Data wejscia w życie:2006-07-28
Data obowiązywania:2006-07-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 970 z 2006


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 970 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 969 z 20062006-07-28

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 968 z 20062006-07-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 967 z 20062006-07-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego"

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 966 z 20062006-07-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie połączenia Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG" i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa Górniczego "BUDOKOP"

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 965 z 20062006-07-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 964 z 20062006-07-28

  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 963 z 20062006-07-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego, właściwości i trybu postępowania w sprawach ich wypłacania oraz dokonywania potrąceń z tych należności

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 962 z 20062006-07-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Przemysława Gosiewskiego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.