Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1028 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-08-10
Data wydania:2006-07-13
Data wejscia w życie:2006-08-10
Data obowiązywania:2006-08-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1028 z 2006


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1028 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1038 z 20062006-08-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących komisarzom wyborczym, członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1037 z 20062006-08-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1036 z 20062006-08-10

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 lipca w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa jednostkom samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1035 z 20062006-08-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania przez notariuszy podatku od spadków i darowizn oraz wzoru deklaracji o wysokości podatku pobranego i wypłaconego przez notariuszy

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1034 z 20062006-08-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1033 z 20062006-08-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2010

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1032 z 20062006-08-10

  Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1031 z 20062006-08-10

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1030 z 20062006-08-10

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1029 z 20062006-08-10

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1027 z 20062006-08-10

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2747

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-27 poz. 1759

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-01 poz. 1604

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 780

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-22 poz. 56

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2009 r. sygn. akt P 6/07


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.