Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1191 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-09-19
Data wydania:2006-09-07
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2006-09-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1191 z 2006


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1191 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1195 z 20062006-09-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2006 r. sygn. akt SK 21/05

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1194 z 20062006-09-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2006 r. sygn. akt K 55/05

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1193 z 20062006-09-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2006 r. sygn. akt P 14/16

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1192 z 20062006-09-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 września 2006 r. sygn. akt SK 60/05

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1190 z 20062006-09-19

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2006 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania zmian danych objętych pozwoleniem, pozwoleniem tymczasowym albo wpisem do rejestru oraz zmian dokumentacji będącej podstawą wydania pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1189 z 20062006-09-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1188 z 20062006-09-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1187 z 20062006-09-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1186 z 20062006-09-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeznaczania studentów wyższych szkół morskich do odbycia zajęć wojskowych oraz czasu i sposobu ich odbywania

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1185 z 20062006-09-19

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1184 z 20062006-09-19

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pożyczek ze środków wsparcia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.