Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 128 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 27 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-02-02
Data wydania:2006-01-27
Data wejscia w życie:2006-02-02
Data obowiązywania:2006-02-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 128 z 2006


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 128 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 141 z 20062006-02-02

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2006 r. sygn. akt K 21/05

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 140 z 20062006-02-02

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2006 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 139 z 20062006-02-02

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 138 z 20062006-02-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 19 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 137 z 20062006-02-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 136 z 20062006-02-02

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 135 z 20062006-02-02

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 134 z 20062006-02-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 133 z 20062006-02-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Wierzbinek w województwie wielkopolskim

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 132 z 20062006-02-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Jedwabnego w województwie podlaskim

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 131 z 20062006-02-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 130 z 20062006-02-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 129 z 20062006-02-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 127 z 20062006-02-02

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Wybór na radnego osoby skazanej

  Załóżmy, że ktoś został skazany prawomocnym wyrokiem na podstawie art. 233 par. 1 k.k. (skłamał jako radny w oświadczeniu majątkowym). Czy taka skazana osoba może (...)

 • Prawo wyborcze do samorządu a zameldowanie

  Od 8 lat przebywam na stałe w małej miejscowości w domku letniskowym całorocznym. Czy posiadam czynne i bierne prawo wyborcze na tym terenie? W ordynacji wyborczej używa (...)

 • Nabycie i wykonywanie mandatu radnego na gruncie ustawy Ordynacja wyborcza

  Jaka jest różnica między nabyciem a wykonywaniem mandatu radnego, na gruncie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw?

 • Wykorzystanie mienia komunalnego gminy

  Wraz z nową kadencją nowi radni składają oświadczenia o stanie majątkowym. Zabronione jest w szczególności prowadzenie przez nich działalności gospodarczej w oparciu (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.