Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1353 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-10-11
Data wydania:2006-08-24
Data wejscia w życie:2007-01-01
Data obowiązywania:2006-10-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1353 z 2006


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1353 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1363 z 20062006-10-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 września 2006 r. sygn. akt K 45/04

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1362 z 20062006-10-11

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1361 z 20062006-10-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1360 z 20062006-10-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1359 z 20062006-10-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1358 z 20062006-10-11

  Rozporządzenie Prezesa Ministrów z dnia 4 października 2006 r. w sprawie wynagrodzeń i nagród pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1357 z 20062006-10-11

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1356 z 20062006-10-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1355 z 20062006-10-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1354 z 20062006-10-11

  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Zwrot VAT i ulgi podatkowe przy zakupie mieszkania

  Podobno w 2006 roku wchodzi w życie ustawa dzięki której będzie można odliczać podatek VAT za zakupione materiały budowlane i za budowę domu. Ja zamierzam w 2006 roku (...)

 • Wspólne rozliczenie małżonków

  Żona jest zatrudniona w mojej jednoosobowej firmie na umowę zlecenie. Za 2007 r. moja firma wystawiła jej PIT z tytułu tej umowy. Czy możemy się wspólnie rozliczyć (...)

 • Oświadczenie majątkowe dyrektora biblioteki

  Pani X jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. Czy jest zobligowana przepisami prawa do złożenia oświadczenia majątkowego?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-30 poz. 1542

  Ustawa z dnia 23 października 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-02 poz. 882

  Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

 • Komunikat UE z 2006-08-17 nr 193 poz. 35

  Mianowanie członków organu pojednawczego ustanowionego w decyzji Komisji 94/442/WE z dnia 1 lipca 1994 r. ustanawiającej procedurę pojednawczą w kontekście (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-07 poz. 660

  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-18 poz. 94

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania podatkowego oraz oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.