Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1630 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-05
Data wydania:2006-11-16
Data wejscia w życie:2006-12-20
Data obowiązywania:2006-12-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1630 z 2006


1630

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992) w art. 14 wprowadza się następujące zmiany:

1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1630 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1632 z 20062006-12-05

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1631 z 20062006-12-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1629 z 20062006-12-05

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Obliczenie dochodu do zaliczki alimentacyjnej

  Osoba złożyła w grudniu 2007 wniosek o zaliczkę alimentacyjną (spełnia ustawowe wymogi co do bezskuteczności egzekucji). Rozumiem, że dla ustalenia prawa bierze się (...)

 • Prawa rodziny zastępczej

  Małoletnie dziecko (13 lat) na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego zostało umieszczone w rodzinie zastępczej - u ciotki. Rodzice dziecka są alkoholikami. Co do postanowień (...)

 • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

  Czy od kwot nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej pobiera się odsetki ustawowe czy też są to kwoty należne do Skarbu Państwa (...)

 • Zasiłek samotnej matki a zaliczka alimentacyjna

  Po likwidacji Funduszu Alimentacyjnego wprowadzono tzw. zasiłek dla samotnej matki w wysokości 17 0zł na dziecko, nieco później wszedł przepis podnoszący wypłacane (...)

 • Organ właściwy w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

  Z dniem 01.09.2006 r. obowiązek wypłat świadczeń rodzinnych i dodatków do nich przejmują gminy. Nasz pracownik pobiera w naszym zakładzie zasiłek pielęgnacyjny na (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.