Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1636 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-08
Data wydania:2006-11-16
Data wejscia w życie:2006-12-31
Data obowiązywania:2006-12-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1636 z 2006


1636

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) art. 16, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;”, b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) art. 23—45, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2008 r.”;

2) w art. 66 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) art. 7—7i, które tracą moc z dniem 30 września 2008 r.”;

3) w art. 69 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej przed dniem 1 października 2008 r. organ ewidencyjny wpisuje z urzędu do ewidencji działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

2. Wpisów, o których mowa w ust. 1, organ ewidencyjny dokona nie później niż do dnia 30 czerwca 2009 r.”;

4) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Sprawy wszczęte na podstawie zgłoszenia przedsiębiorcy o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i niezakończone przed dniem 1 października 2008 r. organ ewidencyjny rozpoznaje zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.”;

5) w art. 90: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) art. 15 pkt 2 i art. 23 pkt 1, 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;”, b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) art. 23 pkt 2, art. 69 i art. 70, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2008 r.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1636 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1645 z 20062006-12-08

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 listopada r. w sprawie stawek opłat produktowych

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1644 z 20062006-12-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez państwowa Inspekcję sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1643 z 20062006-12-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków delegowania sędziów do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz trybu, szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem sędziów poza stałe miejsce służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1642 z 20062006-12-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz trybu, szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem prokuratorów poza stałe miejsce pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1641 z 20062006-12-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1640 z 20062006-12-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jednorazowej informacji o otwartych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1639 z 20062006-12-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2006

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1638 z 20062006-12-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1637 z 20062006-12-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1635 z 20062006-12-08

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Oznaczenie miejsca prowadzenia działalności

  Jakie przepisy regulują sprawę oznaczania zewnętrznego miejsca (siedziby) prowadzonej działalności gospodarczej? Co to jest tzw. szyld - jakie dane powinny znaleźć (...)

 • Podstawa wyliczenia emerytury

  Emeryt zawiesza pobieranie emerytury wykonując pracę zarobkową, uzyskuje większe dochody niżby otrzymywał z emerytury. Są pogłoski o zmianie ustawy o zaopatrzeniu (...)

 • Obowiązek przerejestrowania spółki

  Jaka podstawa prawna nakazywała przerejestrowanie do dnia 31.12.2003 r.spółki z o.o. z rejestru handlowego do KRS i jakie przepisy regulują obecnie funkcjonowanie tej (...)

 • Działalność rzemieślnicza

  Proszę o omówienie wykonywania działalności gospodarczej w formie rzemiosła.

 • "Uśpienie" działalności spółki

  Spółka akcyjna znajduje się w stanie likwidacji, mimo iż proces likwidacji praktycznie jest zakończony, jednakże akcjonariusze stwierdzili, iż są zainteresowani utrzymać (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.