Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1666 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2006 r. sygn. akt U 2/06

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-11
Data wydania:2006-12-05
Data wejscia w życie:2006-12-11
Data obowiązywania:2006-12-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1666 z 2006


1666

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 5 grudnia 2006 r. sygn. akt U 2/06 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Stępień — przewodniczący, Wojciech Hermeliński, Marek Mazurkiewicz — sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 5 grudnia 2006 r., wniosku Rady Powiatu Krasnostawskiego o zbadanie zgodności § 1 rozporzą-

dzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego (Dz. U. Nr 141, poz. 1187) z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) i art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759),

Dziennik Ustaw Nr 227 orzeka:                — 11332 —                Poz. 1666


§ 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego (Dz. U. Nr 141, poz. 1187) nie jest niezgodny: a) z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,

poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), b) z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759). Jerzy Stępień Wojciech Hermeliński Marek Mazurkiewicz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1666 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1665 z 20062006-12-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2006 r. sygn. akt P 35/05

 • Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1664 z 20062006-12-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1663 z 20062006-12-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

 • Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1662 z 20062006-12-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

 • Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1661 z 20062006-12-11

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1660 z 20062006-12-11

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości

 • Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1659 z 20062006-12-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)

 • Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1658 z 20062006-12-11

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.