Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1680 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-14
Data wydania:2006-12-07
Data wejscia w życie:2006-12-29
Data obowiązywania:2006-12-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1680 z 2006


1680

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych ———————

1)

(Dz. U. Nr 103, poz. 956 i z 2006 r. Nr 153, poz. 1095) w § 20 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) na żądanie sądu, prokuratury, ˚andarmerii Wojskowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego;”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1680 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1678 z 20062006-12-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1684 z 20062006-12-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2006 r. sygn. akt SK 15/06

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1683 z 20062006-12-14

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 grudnia 2006 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 27 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 26 listopada 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1682 z 20062006-12-14

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1681 z 20062006-12-14

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1679 z 20062006-12-14

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1677 z 20062006-12-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dostawę towarów dokonaną poza terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1676 z 20062006-12-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

porady prawne online

Porady prawne

 • Absolwent szkoły wyższej a służba wojskowa

  Otrzymałem z Wojskowej Komendy Uzupełnień wezwanie do przedstawienia dyplomu ukończenia studiów licencjackich. Czy po jego okazaniu zostanę automatycznie przeniesiony (...)

 • Zwolnienie od powołanie do wojska

  Czy to prawda, że tegoroczni absolwenci szkół wyższych są automatycznie przenoszeni do rezerwy jeżeli w terminie ukończą studia? Jak to wygląda dla rocznika 1978?

 • Służba wojskowa po studiach licencjackich

  Czy jestem zobowiązany do odbycia służby wojskowej (przeszkolenia) ? W czerwcu 2000 r. ukończyłem studia wyższe zawodowe (licencjat). Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Rachunkowość w szkole wyższej

  Jakie akty prawne regulują prowadzenie księgowości szkół wyższych ? Kto zatwierdza sprawozdania finansowe szkół wyższych?

 • Ankieta bezpieczeństwa osobowego

  Otrzymałem właśnie tzw. "Ankietę bezpieczeństwa osobowego" z WKU w związku z posiadaniem karty mobilizacyjnej. W piśmie przewodnim napisano, iż ankietę muszę dostarczyć (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-12 poz. 1519

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-23 poz. 1731

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2005 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-14 poz. 1394

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2002 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-07 poz. 1363

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-21 poz. 987

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 1999 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.