Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 232, poz. 1689 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-15
Data wydania:2006-12-11
Data wejscia w życie:2006-12-15
Data obowiązywania:2006-12-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 232, poz. 1689 z 2006


Strona 1 z 74
1689

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie art. 157 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz wydatków, które nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego;

2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1;

3) plan finansowy wydatków, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych, oraz wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań, programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, innych niż środki z budżetu Unii Europejskiej;

4) ostateczne terminy dokonania wydatków, które nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego.

———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381.

§ 2.

1. Ustala się w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

1) wykaz planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;

2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt

1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. § 3.

1. Ustala się plan finansowy wydatków, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych, oraz wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań, programów i projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, innych niż środki z budżetu Unii Europejskiej, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w ust. 1, ustala się na dzień 30 czerwca 2007 r. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. (poz. 1689)

Załącznik nr 1

Dziennik Ustaw Nr 232                WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUD˚ETU PA¡STWA, KTÓRE W 2006 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUD˚ETOWEGO                — 11418 — Poz. 1689


< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 232, poz. 1689 z 2006 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 232, poz. 1690 z 20062006-12-15

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.