Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1759 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-27
Data wydania:2006-12-14
Data wejscia w życie:2007-01-01
Data obowiązywania:2006-12-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1759 z 2006


1759

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029.

§

1. Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, uprawniającą do wyłączenia od podatku od towarów i usług w roku 2007, określa się w kwocie 39 700 zł. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Minister Finansów: Z. Gilowska

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1759 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1769 z 20062006-12-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w jednostkę budżetową

 • Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1768 z 20062006-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

 • Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1767 z 20062006-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

 • Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1766 z 20062006-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1765 z 20062006-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASAT

 • Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1764 z 20062006-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1763 z 20062006-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

 • Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1762 z 20062006-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1761 z 20062006-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1760 z 20062006-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1758 z 20062006-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatnik zwolniony z VAT a WNT

  Spółka z o.o. zarejestrowana jako podatnik VAT świadczy wyłącznie usługi zwolnione z VAT - nie przysługuje jej więc odliczenie VAT naliczonego. Spółka zakupiła (...)

 • Wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów

  Polski przedsiębiorca dokonał importu towarów na terytorium Niemiec, płacąc tamtejszy podatek VAT z tytułu importu. Następnie przewiózł te towary do Polski, gdzie (...)

 • Wartość towarów z importu

  Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. (...)

 • Numer NIP-UE a faktura VAT

  Czy aby móc wystawić kontrahentowi unijnemu posiadającemu NIP-UE fakturę ze stawką "np", wystawiający fakturę musi być również w posiadaniu NIP-UE?

 • Odliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług

  Sprzedaż importowanych usług nastąpiła po 5 miesiącach. W którym miesiącu mam prawo odliczyć podatek naliczony od należnego? Czy w miesiącu w którym nastąpił (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2747

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-01 poz. 1604

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2748

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dokonaną poza terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 786

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-30 poz. 1542

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.