Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1838 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2004-2006

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-29
Data wydania:2006-12-18
Data wejscia w życie:2006-12-29
Data obowiązywania:2006-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1838 z 2006


1838

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1074) zarządza się, co następuje: §

1. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie pro———————

1)

jektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 (Dz. U. Nr 270, poz. 2682 oraz z 2006 r. Nr 98, poz. 685)2). §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Rozwoju Regionalnego: G. Gęsicka

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131, poz. 916).

2) Informacje dotyczące wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz informacja o wzorze umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 zostały ogłoszone w komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 (M. P. Nr 90, poz. 963).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1838 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1839 z 20062006-12-29

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1837 z 20062006-12-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1836 z 20062006-12-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1835 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1834 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1833 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1832 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1831 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1830 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1829 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1828 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1827 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1826 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1825 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1824 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

porady prawne online

Porady prawne

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Dofinansowanie wypoczynku

  Interesuje mnie wzór wniosku o dofinansowanie krajowego wypoczynku pracownika organizowanego we własnym zakresie (wczasy "pod gruszą"). Posiadam wzór druku dla dzieci (...)

 • Dofinansowanie studiów pracowników

  Otrzymałem dofinansowanie unijne poprzez firmę na studia podyplomowe w wysokości 80 % za pracownika. Czy dofinansowanie powinno być wliczone w przychód firmy?

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Prawo ochronne na pomysł racjonalizatorski

  Jak wygląda ochrona praw autorskich w przypadku pomysłów racjonalizatorskich?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-30 poz. 1597

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-24 poz. 1563

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-30 poz. 1596

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-29 poz. 1836

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-29 poz. 1837

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.